OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 2 / 2019

spis artykułów:
Wpływ promieniowania ultrafioletowego na oczy i otaczającą je skórę The influence of ultraviolet radiation on the eyes and periocular skin
Janusz Czajkowski, Robert Grabowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 65-68. DOI: 10.24292/01.OT.300619.01
Czytaj streszczenie
Rozszerzona diagnostyka jaskry Extended glaucoma diagnostics
Małgorzata Mulak
OphthaTherapy 2019; 2(22): 71-77. DOI: 10.24292/01.OT.300619.02
Czytaj streszczenie
Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce Efficacy and safety of using non-steroidal anti-inflammatory drugs in ophthalmology
Jarosław Woroń
OphthaTherapy 2019; 2(22): 80-84. DOI: 10.24292/01.OT.300619.03
Czytaj streszczenie
Zespół suchego oka – rekomendowany protokół diagnostyczny The recommended diagnostic protocol for dry eye disease
Izabela K. Garaszczuk
OphthaTherapy 2019; 2(22): 86-92. DOI: 10.24292/01.OT.300619.04
Czytaj streszczenie
Zastosowanie nieinwazyjnych i inwazyjnych metod diagnostycznych do oceny skuteczności trzech preparatów sztucznych łez w leczeniu zespołu suchego oka The use of non-invasive and invasive diagnostic methods to evaluate the effectiveness of three artificial tear preparations in the treatment of dry eye syndrome
Dorota Szczęsna-Iskander, Maria Muzyka-Woźniak, Maciej Osęka
OphthaTherapy 2019; 2(22): 95-104. DOI: 10.24292/01.OT.300619.05
Czytaj streszczenie
Ranibizumab w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Ranibizumab in the treatment of diabetic macular edema
Anna Bryl, Małgorzata Mrugacz
OphthaTherapy 2019; 2(22): 105-109. DOI: 10.24292/01.OT.300619.06
Czytaj streszczenie
Czy terapia implantem doszklistkowym deksametazonu jest lepszym wyborem niż iniekcje leków anty-VEGF w leczeniu powikłań zakrzepu naczyń żylnych siatkówki? Is intravitreal dexamethasone implant a better choice than anti-VEGF therapy to treat complications of RVO in the retina?
Katarzyna Michalska-Małecka, Dorota Śpiewak
OphthaTherapy 2019; 2(22): 112-119. DOI: 10.24292/01.OT.300619.07
Czytaj streszczenie
Zastosowanie wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek torycznych w korekcji prezbiopii oraz astygmatyzmu rogówkowego w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji i stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx Application of intraocular multifocal toric lenses in the correction of presbyopia and corneal astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ PanOptix TFNTx Intraocular Lens
Paweł Klonowski, Agata Prokopiuk
OphthaTherapy 2019; 2(22): 121-126. DOI: 10.24292/01.OT.300619.08
Czytaj streszczenie
Witrektomia tylna z fiksacją transskleralną soczewki torycznej oraz asystą systemu Verion™ – opis przypadku Posterior vitrectomy with transscleral fixation of the toric lens and the assistance of the Verion™ system – case report
Tomasz Kuc, Rafał Pawlikowski, Martyna Zuterek, Monika Gołębiowska, Piotr Pyrzanowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 127-130. DOI: 10.24292/01.OT.300619.09
Czytaj streszczenie
Rehabilitacja dzieci słabowidzących – metody i ich skuteczność Rehabilitation of visually impaired children – methods and their effectiveness
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 132-136. DOI: 10.24292/01.OT.300619.10
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE