OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy sup. 3 / 2018

spis artykułów:
Rola kalkulatora Barretta oraz systemu Verion™ w kwalifikacji, planowaniu oraz wspomaganiu chirurga podczas operacji usunięcia zaćmy z wszczepieniem torycznych soczewek wewnątrzgałkowych The role of the Barrett calculator and the Verion™ system in the qualification, planning and support of the surgeon during cataract surgery with implantation of toric intraocular lenses
Anna Jończyk, Piotr Jurowski
OphthaTherapy 2018; supl. 3: 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.01
Czytaj streszczenie
Efektywność korekcji astygmatyzmu oraz obliczenia mocy sferycznej soczewki przy zastosowaniu formuły Barretta w Alcon® Verion™ Vision Planner 3.1 Effectiveness of astigmatism correction and spherical power calculation using the Barrett formula and Alcon® Verion™ Vision Planner 3.1
Wojciech Adamski, Anna Chomicka, Agata Stodolska-Nowak, Anna Rzeszotarska, Andrzej Dmitriew
OphthaTherapy 2018; supl. 3: 10-15 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.02
Czytaj streszczenie
Wewnątrzgałkowe soczewki toryczne i ich zastosowanie w korekcji astygmatyzmu w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji oraz stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ Toric SN6ATx Intraocular toric lenses and their application in the correction of astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ Toric SN6ATx intraocular lens
Paweł Klonowski, Agata Prokopiuk
OphthaTherapy 2018; supl. 3: 25-30 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.04
Czytaj streszczenie
Przyczyny ograniczonej dostępności operacji zaćmy z jednoczesną korekcją astygmatyzmu – analiza sytuacji po wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia mechanizmu refundacji soczewek torycznych Reasons for limited availability of cataract surgery with simultaneous astigmatism correction – analysis of the situation after the introduction of the mechanism for reimbursement of toric lenses by the National Health Fund
Robert Mołdach, Monika Raulinajtys-Grzybek
OphthaTherapy 2018; supl. 3: 32-42 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.05
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE