OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 4 / 2018

spis artykułów:
How new generation lasers are different from each other? How new generation lasers are different from each other?
Victor Chong
OphthaTherapy 2018; 4(20): 217-221 DOI: 10.24292/01.OT.311218.01
Czytaj streszczenie
Skuteczność leczenia ranibizumabem oraz laserem 2RT wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku Efficacy of ranibizumab therapy combined with 2RT laser the wet form of age-related macular degeneration – a case report
Dominika Pagacz
OphthaTherapy 2018; 4(20): 224-227 DOI: 10.24292/01.OT.311218.02
Czytaj streszczenie
Diagnostyka i leczenie polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej Diagnosis and management of polypoidal choroidal vasculopathy
Roksana Silicki, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2018; 4(20): 228-234 DOI: 10.24292/01.OT.311218.03
Czytaj streszczenie
Znamiona barwnikowe wewnątrzgałkowe – znaczenie badań USG i UBM Intraocular pigmented lesions – the role of USG and UBM diagnostics
Paweł Lewandowski
OphthaTherapy 2018; 4(20): 235-240 DOI: 10.24292/01.OT.311218.04
Czytaj streszczenie
Ciało obce w woreczku łzowym – opis przypadku Foreign body in the lacrimal sac – a case report
Anna Wolnik, Małgorzata Woś, Jan Woś
OphthaTherapy 2018; 4(20): 241-244 DOI: 10.24292/01.OT.311218.05
Czytaj streszczenie
Dwuogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe – 6 lat doświadczeń własnych Bifocal toric intraocular lenses – 6 years of own experience
Adam Cywiński, Sandra Penter, Łukasz Bednarski, Daniela Ferda-Lewińska, Marcin Gacek
OphthaTherapy 2018; 4(20): 246-253 DOI: 10.24292/01.OT.311218.06
Czytaj streszczenie
Rozwój zaćmy jako powikłanie witrektomii Cataract formation as a complication of vitrectomy
Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 4(20): 255-258 DOI: 10.24292/01.OT.311218.07
Czytaj streszczenie
Witreoliza laserowa – wskazania i przebieg zabiegu Laser vitreolysis – indications and the course of the procedure
Łukasz Szmuksta
OphthaTherapy 2018; 4(20): 259-261 DOI: 10.24292/01.OT.311218.08
Czytaj streszczenie
Leki oryginalne i ich odpowiedniki stosowane w terapii okulistycznej Branded and generic drugs in ophthalmic therapy
Małgorzata Woś
OphthaTherapy 2018; 4(20): 264-268 DOI: 10.24292/01.OT.311218.X
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE