OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy sup. 2 / 2018

spis artykułów:
Kluczowe kryteria doboru pacjentów do wszczepiania wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych Key Criteria for Patients’ Selection for Multifocal Intraocular Lenses Implantation
Marek Czubak
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 5-10 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.01
Czytaj streszczenie
Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard
Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 12-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.02
Czytaj streszczenie
Refrakcyjna wymiana soczewki a laserowa chirurgia refrakcyjna w prezbiopii. Kogo i dlaczego kwalifikować? Refraction lens exchange vs. laser refraction surgery in presbyopia. Who qualifies and why?
Jarosław Kachnowicz, Ewa Bobińska-Kachnowicz
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 19-27 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.03
Czytaj streszczenie
Chirurgiczne metody leczenia prezbiopii Surgical methods for correcting presbyopia
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 29-33 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.04
Czytaj streszczenie
13 000 oczu po wszczepieniu soczewek multifokalnych – analiza danych z badań retrospektywnych 13 000 eyes after multifocal lens implantation – retrospective data analysis
Irmina Gabryl
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 35-38 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.05
Czytaj streszczenie
Omówienie wyników ogólnoświatowej ankiety dotyczącej soczewek dailies total1® Multifocal Discussion of the results of a global survey on dailies total1® Multifocal contact lenses
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 40-43 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.06
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE