OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 3 / 2018

spis artykułów:
Ewolucja czy rewolucja w terapii nabytej niewydolności rąbka rogówki: Holoclar® – nowy lek zawierający komórki macierzyste nabłonka rogówki Evolution or revolution in therapy of acquired corneal limbal stem insufficiency: Holoclar® – a new medicine containing corneal epithelium stem cells
Dariusz Dobrowolski, Bogumił Wowra, Ewa Wróblewska-Czajka, Katarzyna Krysik, Maria Grolik, Edward Wylęgała
OphthaTherapy 2018; 3(19): 137-141 DOI: 10.24292/01.OT.300918.1
Czytaj streszczenie
Clareon® – nowa generacja implantów wewnątrzgałkowych w systemie preloadowanym AutonoMe Clareon® – a new generation of intraocular implants in the pre-loaded AutonoMe system
Wojciech Kołodziejczyk, Elżbieta Jadowska, Bartłomiej Kałużny
OphthaTherapy 2018; 3(19): 143-148 DOI: 10.24292/01.OT.300918.2
Czytaj streszczenie
Funkcja widzenia po obuocznym wszczepieniu wtórnym soczewki, wykonanym 18 lat po usunięciu zaćmy wrodzonej u pacjenta z zespołem różyczki wrodzonej Visual function after bilateral secondary implantation of the lens, which have been made 18 years after congenital cataract extraction in the patient with congenital rubella syndrome
Adam Cywiński, Katarzyna Lewicka, Patrycja Wycisło-Gawron
OphthaTherapy 2018; 3(19): 151-157 DOI: 10.24292/01.OT.300918.3
Czytaj streszczenie
Witrektomia hybrydowa – nowy kierunek w chirurgii witreoretinalnej Hybrid vitrectomy – a new direction in vitreoretinal surgery
Dominika Nowakowska, Maria Małaczek, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2018; 3(19): 159-164 DOI: 10.24292/01.OT.300918.4
Czytaj streszczenie
Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce – część II The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology – part II
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2018; 3(19): 165-176 DOI: 10.24292/01.OT.300918.5
Czytaj streszczenie
Zastosowanie laseroterapii mikropulsowej w obrzęku plamki związanym z zakrzepem gałęzi żyły środkowej siatkówki Application of micropulse laser treatment in macular oedema in course of branch retinal vein occlusion
Andrzej Mikita, Małgorzata Rembińska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 177-184 DOI: 10.24292/01.OT.300918.6
Czytaj streszczenie
Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego i innych chorób neurodegeneracyjnych – metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego Optic neuropathy in multiple sclerosis and other neurodegenerative diseases – diagnostics and therapeutic procedures
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz, Elżbieta Chlebowska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 187-193 DOI: 10.24292/01.OT.300918.7
Czytaj streszczenie
Rehabilitacja osób słabowidzących na świecie Low vision rehabilitation worldwide
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2018; 3(19): 194-199 DOI: 10.24292/01.OT.300918.8
Czytaj streszczenie
Efektywność optometrycznej terapii wzroku w akomodacyjnej ezotropii z wysokim AC/A The efficiency of optometric vision therapy in accommodative esotropia with high AC/A ratio
Anna Przekoracka-Krawczyk, Monika Wojtczak-Kwaśniewska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 201-205 DOI: 10.24292/01.OT.300918.9
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE