OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 2 / 2018

spis artykułów:
Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce – część I The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology – part I
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2018; 2(18): 65-74 DOI: 10.24292/01.OT.290618.01
Czytaj streszczenie
Ryzyko krwawienia u pacjentów podczas zabiegów wewnątrzgałkowych Hemorrhage risk in patients undergoing ocular surgery
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 2(18): 75-78 DOI: 10.24292/01.OT.290618.02
Czytaj streszczenie
Porażenie nerwu okoruchowego w przebiegu tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej – opis przypadku Oculomotor nerve palsy secondary to internal carotid artery aneurysm – a case report
Michał Post, Wojciech Poncyljusz, Adriana Kiszkielis, Wojciech Lubiński
OphthaTherapy 2018; 2(18): 79-83 DOI: 10.24292/01.OT.290618.03
Czytaj streszczenie
Cyklosporyna A w leczeniu zespołu suchego oka Cyclosporine A in treatment of dry eye disease
Janusz Pieczyński, Patrycja Kuklo
OphthaTherapy 2018; 2(18): 85-89 DOI: 10.24292/01.OT.290618.04
Czytaj streszczenie
Laseroterapia podprogowa złotym standardem w leczeniu centralnej surowiczej chorioretinopatii Subliminal laser therapy as a gold standard in treatment of central serous chorioretinopathy
Zofia Sikorska
OphthaTherapy 2018; 2(18): 91-94 DOI: 10.24292/01.OT.290618.05
Czytaj streszczenie
Zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy Use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs as part of perioperative cataract surgery care
Dominika Nowakowska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2018; 2(18): 97-102 DOI: 10.24292/01.OT.290618.06
Czytaj streszczenie
Racjonalność postępowania zachowawczego w przypadku jaskry po operacji usunięcia zaćmy Pharmacotherapy in glaucoma patients after cataract surgery – a clinical rationale
Piotr Jurowski, Natalia Skuza
OphthaTherapy 2018; 2(18): 103-108 DOI: 10.24292/01.OT.290618.07
Czytaj streszczenie
Laserowa dakriocystorinostomia – zastosowanie laserów w leczeniu niedrożności dróg łzowych Laser dacryocystorhinostomy – the lasers use in treatment of lacrimal duct obstruction
Marcin Broda, Michał Michalik, Dominika Białas, Radosław Różycki
OphthaTherapy 2018; 2(18): 109-113 DOI: 10.24292/01.OT.290618.08
Czytaj streszczenie
Wszczepy nadtwardówkowe dzisiaj. Wskazania, powikłania i doświadczenia własne Scleral buckling today. Indications, complications, own experience
Anna Węgrzecka, Ewa Piotrowska
OphthaTherapy 2018; 2(18): 115-117 DOI: 10.24292/01.OT.290618.09
Czytaj streszczenie
Skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą Effective and cost-efficient health care organization in cataract patient
Monika Raulinajtys-Grzybek, Renata Wachowicz, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2018; 2(18): 119-127 DOI: 10.24292/01.OT.290618.10
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE