OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 2 / 2014

spis artykułów:
Fotokoagulacja laserowa czy terapia doszklistkowa – dylematy w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Laser photocoagulation or intravitreal therapy – dilemma concerning treatment of diabetic macular edema
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2014; 2(2): 68-75.
Czytaj streszczenie
Wieloletnie doświadczenia z zastosowaniem ranibizumabu w leczeniu postaci wysiękowej AMD – przykłady kliniczne Long-term experience with treatment of AMD with use of ranibizumab – clinical examples
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski
OphthaTherapy 2014; 2(2): 76-83.
Czytaj streszczenie
Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary and secondary open glaucoma patients
Bożena Romanowska-Dixon, Katarzyna Sajak-Hydzik, Dominik Medoń
OphthaTherapy 2014; 2(2): 86-93.
Czytaj streszczenie
Zastosowanie endocyklofotokoagulacji ciała rzęskowego w leczeniu jaskry Endoscopic cyclophotocoagulation for the treatment of glaucoma
Iwona Helemejko, Katarzyna Maścianica, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2014; 2(2): 95-101.
Czytaj streszczenie
Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku
Piotr Gościniewicz, Łukasz Drzyzga
OphthaTherapy 2014; 2(2): 102-106.
Czytaj streszczenie
Demodekoza – patofizjologia, leczenie oraz ocena skuteczności terapii z zastosowaniem maści z metronidazolem oraz maści z tlenkiem rtęci Demodicosis – pathophysiology, treatment and therapeutic efficacy of metronidazole ointment and mercury oxide ointment
Aleksandra Sędzikowska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 108-113.
Czytaj streszczenie
Wiosenne i atopowe zapalenie rogówki i spojówek Vernal and atopic keratoconjunctivitis
Anna Groblewska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 114-119.
Czytaj streszczenie
Pacjent z alergią w praktyce kontaktologicznej Allergy in contact lens practice
Piotr Marszalik, Paulina Figura
OphthaTherapy 2014; 2(2): 122-126.
Czytaj streszczenie
Astygmatyzm regularny – czynniki wpływające na wielkość i charakter wady refrakcji Regular astigmatism – factors affecting measurement and characteristic of refractive error
Weronika Leszczyńska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 128-133.
Czytaj streszczenie
Czynniki wpływające na osiągnięcie sukcesu refrakcyjnego przy zastosowaniu wewnątrzgałkowej soczewki torycznej Factors that influence obtaining refractive success with the use of toric intraocular lens
Andrzej Dmitriew, Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2014; 2(2): 135-138.
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE