OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy sup. 1 / 2018

spis artykułów:
Bakteryjne zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne Bacterial conjunctivitis and keratitis – therapeutic guidelines
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.01
Czytaj streszczenie
Wirusowe schorzenia spojówek i rogówki Viral conjunctival and corneal disorders
Marta Misiuk-Hojło, Kaja Bator
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 12-14 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.02
Czytaj streszczenie
Grzybicze schorzenia powierzchni oka Fungal eye surface diseases
Aneta Hill-Bator, Kaja Bator
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 15-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.03
Czytaj streszczenie
Chlamydiowe zapalenie spojówki i rogówki – wytyczne terapeutyczne Chlamydial conjunctivitis and keratitis – therapeutic guidelines
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 18-20 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.04
Czytaj streszczenie
Demodekoza oczna – współczesny problem kliniczny Ocular demodicosis – a contemporary clinical condition
Jaromir Wasyluk, Małgorzata Krajewska, Katarzyna Czarzasta
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 21-25 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.05
Czytaj streszczenie
Inne choroby pasożytnicze przedniego odcinka oka Other parasite diseases of anterior segment of the eye
Magdalena Dalz, Marcin Stopa, Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost
DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.06 OphthaTherapy 2018; supl. 1: 26-30
Czytaj streszczenie
Możliwości współczesnej kontaktologii Advantages of contemporary contactology
Arleta Waszczykowska
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 31-36 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.07
Czytaj streszczenie
Ryzyko zaburzeń powierzchni oka w aspekcie stosowania miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych – podstawowe fakty kliniczne The potential risk of eye surface disorders in the use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs – basic clinical facts
Robert Grabowski
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 39-44 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.08
Czytaj streszczenie
Sesja Akademii Powierzchni Oka Ocular Surface Academy Session
Anna M. Ambroziak
OphthaTherapy 2018; supl. 1: 46-49 DOI: 10.24292/01.OT.sup1310518.09
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE