OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 1 / 2018

spis artykułów:
Zespół błędnej cyrkulacji płynu – patofizjologia i leczenie Fluid misdirection syndrome – pathophysiology and treatment
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 1(17): 5-9 DOI: 10.24292/01.OT.310318.01
Czytaj streszczenie
Objawy okulistyczne w stwardnieniu rozsianym Ocular symptoms of multiple sclerosis
Paulina Glasner, Ewelina Serkies-Minuth, Mateusz Koberda, Leopold Glasner
OphthaTherapy 2018; 1(17): 10-15 DOI: 10.24292/01.OT.310318.02
Czytaj streszczenie
Badania genetyczne w jaskrze – aktualne możliwości Genetic investigations in glaucoma – current possibilities
Maciej R. Krawczyński
OphthaTherapy 2018; 1(17): 16-20 DOI: 10.24292/01.OT.310318.03
Czytaj streszczenie
Możliwości stosowania mikropulsowej cyklofotokoagulacji jako opcji leczenia pacjentów z różnymi postaciami jaskry Possibilities of micropulse cyclophotocoagulation application as a treatment option of patients with different glaucoma types
Zbigniew Zagórski, Katarzyna Molęda-Gładysz
OphthaTherapy 2018; 1(17): 23-26 DOI: 10.24292/01.OT.310318.04
Czytaj streszczenie
Znaczenie obiektywnego monitorowania progresji jaskry w praktyce klinicznej Importance of the reliable glaucoma progression follow-up in the clinical practice
Jaromir Wasyluk, Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; 1(17): 29-36 DOI: 10.24292/01.OT.310318.05
Czytaj streszczenie
Stożek tylny soczewki – wyniki leczenia chirurgicznego u dzieci Posterior lenticonus – the results of surgical treatment in children
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2018; 1(17): 39-45 DOI: 10.24292/01.OT.310318.06
Czytaj streszczenie
Chirurgia plastyczna wrodzonego ubytku tęczówki modo Cywiński Iris plastic surgery in congenital coloboma modo Cywinski
Adam Cywiński, Daniela Ferda-Lewińska
OphthaTherapy 2018; 1(17): 46-51 DOI: 10.24292/01.OT.310318.07
Czytaj streszczenie
Raport z konferencji „Akademia Witrektomii Alcon” (AWA) Jachranka, 23–24 lutego 2018 roku Report from the AWA conference (23–24 February 2018, Jachranka)
Monika Jasielska, Paweł Bieliński
OphthaTherapy 2018; 1(17): 53-55 DOI: 10.24292/01.OT.310318.08
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE