OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 4 / 2017

spis artykułów:
Czy migrena jest czynnikiem ryzyka jaskry? Is migraine a risk factor for glaucoma?
Marta Misiuk-Hojło, Alicja Burek
OphthaTherapy 2017; 4(16): 193-196 DOI: 10.24292/01.OT.291217.01
Czytaj streszczenie
[Selektywna trabekuloplastyka laserowa w jaskrze otwartego kąta] Selective laser trabeculoplasty for open angle glaucoma
Joanna Liput, Weijen Tan
OphthaTherapy 2017; 4(16): 199-209. DOI: 10.24292/01.OT.291217.02
Czytaj streszczenie
Zastosowanie tkanki stromy rogówki uzyskanej podczas zabiegu SMILE w chirurgii refrakcyjnej i leczeniu stożka rogówki Overview of SMILE lenticule applications in refractive surgery and ectatic disease
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2017; 4(16): 210-215. DOI: 10.24292/01.OT.291217.03
Czytaj streszczenie
Metody leczenia cukrzycowego obrzęku plamki Current treatment of diabetic macular edema
Adela Justyńska, Ilona Pawlicka, Anna Hyjek-Ryś, Grażyna Miklaszewska
OphthaTherapy 2017; 4(16): 218-222. DOI: 10.24292/01.OT.291217.04
Czytaj streszczenie
Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard
Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2017; 4(16): 225-230. DOI: 10.24292/01.OT.291217.05
Czytaj streszczenie
Podstawowe wskaźniki oceniające skuteczność antybiotykoterapii Basic parameters of evaluation of the effectiveness of antibiotic therapy
Marek E. Prost, Rafał Prost
OphthaTherapy 2017; 4(16): 233-236. DOI: 10.24292/01.OT.291217.06
Czytaj streszczenie
Farmakologiczne metody leczenia starczowzroczności Pharmacological treatment of presbyopia
Andrzej Grzybowski, Małgorzata Mimier, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2017; 4(16): 237-240. DOI: 10.24292/01.OT.291217.07
Czytaj streszczenie
Kontaktologia pediatryczna w publikacjach naukowych. Przegląd prac naukowych z ostatnich lat na temat stosowania soczewek kontaktowych u dzieci Pediatric contact lens fitting in scientific publications. A review of current publications about pediatric contact lens fitting
Sylwia Kropacz-Sobkowiak
OphthaTherapy 2017; 4(16): 242-245. DOI: 10.24292/01.OT.291217.08
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE