OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 2 / 2017

spis artykułów:
Elektroretinogram stymulowany wzorcem oraz fotopowa negatywna odpowiedź w diagnostyce jaskry Pattern electroretinography and photopic negative response in glaucoma diagnostics
Wojciech Lubiński, Marta Kirkiewicz, Joanna Karaśkiewicz
OphthaTherapy 2017; 2(14): 73-80. DOI: 10.24292/01.ot.300617.01
Czytaj streszczenie
Zastosowanie lasera nanosekundowego 2RT w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki Application of 2RT nanopulse retinal laser in the treatment of diabetic macular edema
Magdalena Gaca-Wysocka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2017; 2(14): 81-84. DOI: 10.24292/01.ot.300617.02
Czytaj streszczenie
Poprawa efektu leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki żółtej związanego z wiekiem po zmianie terapii afliberceptem na leczenie ranibizumabem Improvement of the therapeutic effect in age-related macular degeneration after switching therapy from aflibercept to ranibizumab
Anna Hyjek-Ryś, Maciej Kozak, Ilona Pawlicka, Grażyna Miklaszewska
OphthaTherapy 2017; 2(14): 85-91. DOI: 10.24292/01.ot.300617.03
Czytaj streszczenie
Zastosowanie heads up surgery w chirurgii zaćmy i witrektomii The use of heads up surgery in cataract surgery and vitrectomy
Dominika Nowakowska, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2017; 2(14): 93-97. DOI: 10.24292/01.ot.300617.04
Czytaj streszczenie
Kwalifikacja do wszczepiania wewnątrzgałkowych soczewek torycznych i wieloogniskowych z zastosowaniem urządzenia diagnostycznego bazującego na kamerze Scheimpfluga Scheimpflug camera device for preoperative assessment in candidates for toric and multifocal intraocular lenses
Maria Muzyka-Woźniak
OphthaTherapy 2017; 2(14): 101-107. DOI: 10.24292/01.ot.300617.05
Czytaj streszczenie
Współczesne metody operacyjnego leczenia niedrożności dróg łzowych u dorosłych Contemporary methods of surgical treatment of nasolacrimal duct obstruction in adults
Marcin Broda, Dominika Białas, Radosław Różycki
OphthaTherapy 2017; 2(14): 110-115. DOI: 10.24292/01.ot.300617.06
Czytaj streszczenie
Składniki pokarmowe wpływające na stan narządu wzroku Nutrients which affect the eye condition
Józef Kotwas
OphthaTherapy 2017; 2(14): 117-120. DOI: 10.24292/01.ot.300617.07
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE