OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

OphthaTherapy 1 / 2017

spis artykułów:
Fluorochinolony w okulistyce – głos w dyskusji Fluoroquinolones in ophthalmology – a voice in the discussion
Dorota Szumny, Małgorzata Mulak, Adam Szeląg
OphthaTherapy 2017; 1 (13): 5-8. DOI: 10.24292/01.ot.310317.01
Czytaj streszczenie
Wzrost liczby operacji usunięcia zaćmy wykonywanych w ramach dyrektywy transgranicznej z 2016 r. Increase in the number of cataract surgeries performed under the cross-border directive of 2016
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2017; 1(13): 10-14. DOI: 10.24292/01.ot.310317.02
Czytaj streszczenie
Diagnostyka i leczenie centralnej surowiczej chorioretinopatii Diagnosis and treatment of central serous chorioretinopathy
Iwona Partyka
OphthaTherapy 2017; 1(13): 15-23. DOI: 10.24292/01.ot.310317.03
Czytaj streszczenie
Witrektomia 27G – aktualny stan wiedzy 27-gauge microincision vitrectomy – a current state of knowledge
Leszek Kuprjanowicz, Wojciech Lubiński
OphthaTherapy 2017; 1(13): 25-28. DOI: 10.24292/01.ot.310317.04
Czytaj streszczenie
Skuteczność ranibizumabu w idiopatycznej neowaskularyzacji naczyniówkowej – opis serii przypadków The efficacy of ranibizumab in idiopathic choroidal neovascularization – a case series report
Piotr Oleksy
OphthaTherapy 2017; 1(13): 29-33. DOI: 10.24292/01.ot.310317.05
Czytaj streszczenie
Histopatologia uszkodzenia komórki zwojowej siatkówki a diagnostyka i monitorowanie progresji jaskry Histopathology of retinal ganglion cell death and diagnosis and monitoring of glaucoma progression
Marek E. Prost, Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2017; 1(13): 36-41. DOI: 10.24292/01.ot.310317.06
Czytaj streszczenie
Dysfunkcja gruczołów Meiboma – wyzwania diagnostyczne i terapeutyczne Meibomian gland dysfunction. Diagnostic and therapeutic challenges
Andrzej Mikita
OphthaTherapy 2017; 1(13): 44-49. DOI: 10.24292/01.ot.310317.07
Czytaj streszczenie
Zmiany fizjologiczne w obrębie przedniego odcinka oka u pacjentów po 40. roku życia Physiological changes within the ocular surface in the 40+ patients
Piotr A. Woźniak, Jolanta E. Woźniak
OphthaTherapy 2017; 1(13): 51-54. DOI: 10.24292/01.ot.310317.08
Czytaj streszczenie
Zastosowanie przezczaszkowej stymulacji prądem stałym w układzie wzrokowym Application of transcranial direct current stimulation in the visual system
Jagna Sobierajewicz, Monika Czaińska
OphthaTherapy 2017; 1(13): 56-61. DOI: 10.24292/01.ot.310317.09
Czytaj streszczenie
TERAPIE W OKULISTYCE