OPHTHATHERAPY. TERAPIE W OKULISTYCE

KWARTALNIK SPECJALISTYCZNY

ADRES REDAKCJI

Prof. dr hab. n. med. Marek Prost

Klinika Okulistyczna, Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej

tel.: (22) 261 852 931 (wew. 15)
01-755 Warszawa, ul. Krasińskiego 54/56

WSPARCIE UŻYTKOWNIKA , PRZEDRUKI

Marcin Kuźma

tel.: (22) 862 36 63
ul Kukiełki 3a, 02-207 Warszawa
TERAPIE W OKULISTYCE