OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Marek E. Prost

Pamięci dr. Li Wenlianga, lekarza okulisty z Wuhanu, Chiny, który jako pierwszy poinformował o możliwym wybuchu epidemii koronawirusa. Doktor Wenliang zaraził się wirusem, badając pacjenta z jaskrą, i zmarł 7 lutego 2020 r. w wieku 34 lat. In memory of Dr. Li Wenliang, an ophthalmologist from Wuhan, China, who was the first to inform about a possible outbreak of the coronavirus epidemic. Doctor Wenliang became infected with a virus while examining a patient with glaucoma and died on February 7th, 2020 at the age of 34.

Coronavirus and the eyes. The possibilities of infection transmission, clinical symptoms and prophylaxis in the ophthalmic office

Koronawirus a narząd wzroku. Możliwości zakażenia, objawy kliniczne i profilaktyka w gabinecie okulistycznym OphthaTherapy 2020; 1(25): 5-9. 10.24292/01.OT.310320.01
STRESZCZENIE

Wirus SAR S-CoV-2 poza zapaleniem spojówek nie powoduje zmian w narządzie wzroku. Powierzchnia oczu jest jednak jedną z głównych dróg przedostawania się wirusa do organizmu człowieka, co wymaga zastosowania specjalnych metod ochrony oczu, zarówno u chorych, jak i personelu medycznego. W pracy zostaną przedstawione zalecenia odnośnie do profilaktyki w gabinetach okulistycznych ze szczególnym uwzględnieniem problemu przygotowania aparatów do badania i sterylizacji końcówek urządzeń diagnostycznych.

ABSTRACT

Apart from conjunctivitis, SAR S-CoV-2 virus does not affect the eyes. However, it remains one of the main routes for the virus to enter the human body, so special methods of eye protection both for patients and medical personnel are necessary. The paper presents recommendations for eye protection in ophthalmic practices with special attention to the problem of preparing the equipment for examination and sterilization of diagnostic equipment.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS