OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Jaromir Wasyluk

Anterior segment optical coherence tomography – new perspectives

Tomografia optyczna przedniego odcinka oka – nowe perspektywy OphthaTherapy 2019; 4(24): 287-293. DOI: 10.24292/01.OT.311219.10
STRESZCZENIE

Obecnie na rynku jest wiele różnego rodzaju koherentnych tomografów optycznych służących do diagnostyki przedniego odcinka oka. Różnią się one szczegółami technicznymi, jak zastosowana długość fali światła laserowego czy technologia użyta do akwizycji i przetwarzania obrazu z badanej tkanki: domena czasowa, domena spektralna oraz najnowsza – technologia strojonego źródła. Wszystkie one stają się dziś niezbędne w nowoczesnej diagnostyce, badaniach przed- i śródoperacyjnych oraz monitorowaniu efektów terapii w takich dziedzinach okulistyki, jak: degeneracje i dystrofie rogówki, przeszczepianie rogówki, diagnostyka jaskry, chirurgia zaćmy i chirurgia refrakcyjna. W niniejszym artykule dokonano subiektywnego przeglądu najnowszych i przyszłościowo najbardziej obiecujących dostępnych urządzeń z grupy nowej generacji tomografów optycznych służących do diagnostyki przedniego odcinka oka.

ABSTRACT

Today, there are many different types of optical coherence tomographs on the market, being widely used for diagnostics of anterior segment of the eye (ASOCT, anterior segment optical coherence tomography). They differ from each other in technical details, e.g., laser wave characteristics or image acquisition technique being applied (TD, time domain; SD, spectral domain; SS, swept source). Currently, all of them are becoming indispensable part of modern diagnostics, pre- and intraoperative examinations as well as in therapy follow-up in several ophthalmology fields, e.g., corneal degenerations and dystrophies, keratoplasty, cataract and refractive surgery and glaucoma. In this paper we reviewed the newest and most promising new generation AS-OCT devices.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS