OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Adam Cywiński

Iris plastic surgery. Part 1. Surgery without iris implants

Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 1. Chirurgia bez użycia implantów tęczówkowych OphthaTherapy 2019; 4(24): 265-271. DOI: 10.24292/01.OT.311219.06
STRESZCZENIE

Praca opisuje możliwości korekcji chirurgicznej ubytków tęczówki oraz uszkodzeń zwieracza źrenicy bez potrzeby wykorzystywania implantów tęczówkowych. Używając tylko nici chirurgicznych, można zaopatrzyć praktycznie każdy ubytek tęczówki lub źrenicy. Jedynym warunkiem jest dostateczna „ilość” nieuszkodzonej tkanki tęczówki. Zmiany pourazowe, pozapalne, pooperacyjne oraz wrodzone anomalie tęczówki mogą być zaopatrzone w ten sposób, dając poprawę widzenia oraz estetyki oka.

ABSTRACT

This article describes possibilities of surgical repair of iris defects without any artificial implants. By using thread or stitches we can repair almost all iris defects. The only condition is “enough” of not damaged iris. Posttraumatic, postinflammatory and postoperative lesions, like congenital anomalies, can be treated in this way. Surgical, stichtes help improve vision and to remove cosmetic defects. g

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS