OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Tomasz Suliński

Dry eye disease and contact lenses

Zespół suchego oka a soczewki kontaktowe OphthaTherapy 2019; 4(24): 259-263. DOI: 10.24292/01.OT.311219.05
STRESZCZENIE

Celem artykułu jest przegląd doniesień naukowych dotyczących możliwego wpływu soczewek kontaktowych na występowanie zespołu suchego oka, różnicowania zespołu suchego oka wywołanego soczewkami kontaktowymi i dyskomfortu w soczewkach kontaktowych oraz możliwości wykorzystania soczewek w terapii zespołu suchego oka

ABSTRACT

The aim of the article is to review scientific reports on the possible impact of contact lenses on the occurrence of dry eye syndrome, differentiation of the dry eye syndrome caused by contact lenses from discomfort in contact lenses, and the possibility of using the lenses in the dry eye treatment.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS