OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Katarzyna Przekoracka, Krzysztof Michalak, Andrzej Michalski, Jan Olszewski, Joanna Paluch, Anna Przekoracka-Krawczyk

The influence of soft multifocal contact lenses with high additions on the eye–hand coordination

Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontaktowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową OphthaTherapy 2019; 4(24): 252-258. DOI: 10.24292/01.OT.311219.07
STRESZCZENIE

Celem zaprezentowanych badań było sprawdzenie, czy miękkie multifokalne soczewki kontaktowe z wysokimi addycjami o konstrukcji przeznaczonej do kontroli krótkowzroczności mogą wpływać na ruchy oczu i koordynację oko–ręka. W badaniu wzięło udział 24 młodych dorosłych, którym zaaplikowano miękkie multifokalne soczewki kontaktowe (Relax, SwissLens) z addycją +2D (Add2) i +4D (Add4) oraz kontrolne soczewki jednoogniskowe (Add0, Orbis, SwissLens). Zadaniem uczestników było sięganie w kierunku kółka wyświetlanego na ekranie dotykowym. Mierzono czasy reakcji, dokładność dotknięcia celu oraz latencje ruchów oczu. Wyniki wykazały, że miękkie multifokalne soczewki kontaktowe nie wpłynęły na latencje ruchów oczu (135, 136 i 139 ms odpowiednio dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,171), czasy reakcji (732, 730, 727 ms dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,932) ani na procent błędów (17%, 13%, 18% dla Add0, Add2 i Add4, p = 0,386).

ABSTRACT

The aim of the present study was to assess whether soft multifocal contact lens (SMFCLs) with high addition powers, designed for myopia control, may have an impact on eye movements and eye–hand coordination. A total of 24 young adults used SMFCLs (Relax, SwissLens) with high additions: +2D (Add2) and +4D (Add4). Single vision (Add0) contact lenses were used as controls (Orbis, SwissLens). In the eye–hand coordination task, the study participants were asked to point out the small circle displayed on a touch screen. Reaction time and accuracy of pointing, as well as latency of eye movements were measured. Results showed that SMFCLs had no significant impact on the latency of eye movements (135, 136, 139 ms, for Add0, Add2 and Add4, p = 0.171), reaction time (732, 730, 727 ms for Add0, Add2 and Add4, p = 0.932) or percent error (17%, 13%, 18% for Add0, Add2 and Add4, p = 0.386).

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS