OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Joanna Dereń, Agata Niedzielska-Krycia, Mariola Dorecka, Dorota Wyględowska-Promieńska, Jaromir Wasyluk

Endophthalmitis – clinical manifestation and current treatment algorithms

Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania OphthaTherapy 2019; 4(24): 233-242. DOI: 10.24292/01.OT.311219.03
STRESZCZENIE

Zapalenie wnętrza gałki ocznej, zwane również endoftalmitem, jest rzadkim, ale bardzo groźnym w skutkach stanem okulistycznym. Proces zapalny obejmuje zarówno płyny, jak i tkanki wewnątrzgałkowe. Zwykle obserwuje się spadek ostrości wzroku, ból oraz wyraźny stan zapalny przedniego odcinka oka. Najczęściej występuje po zabiegach okulistycznych, choć może on mieć również inne podłoże. Ze względu na możliwe ciężkie powikłania konieczne jest podjęcie szybkiej diagnostyki i wdrożenie najbardziej optymalnego leczenia. Artykuł ten ma na celu usystematyzowanie typów zapaleń wnętrza gałki ocznej i wskazanie najtrafniejszej metody leczenia dla każdego z nich.

ABSTRACT

Endophthalmitis is a rare, but very severe form of ocular inflamation. Inflammatory process involves all types of intraocular liquids and tissues. It is usually accompanied by lowered of visual acuity, pain and notable inflammation of anterior segment. Endophthalmitis is most commonly diagnosed as a result of ocular surgery; however its etiology can be of a different background. Due to severe complications, fast diagnosis and optimal treatment are required. The aim of this article is to systematize types of endophthalmitis and indicate the best treatment possible for each of them.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS