OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Dorota Szumny

 

New trends in glaucoma pharmacotherapy

Nowe trendy w farmakoterapii jaskry OphthaTherapy 2019; 1(21): 26-29. DOI: 10.24292/01.OT.300319.04
STRESZCZENIE

Pomimo licznych metod leczenia jaskry nadal nie potrafimy wpływać na wszystkie przyczyny jej powstawania. Dlatego badane są liczne substancje o różnych mechanizmach działania. W ostatnim czasie zostały wprowadzone do lecznictwa 3 leki: cytykolina, netarsudil i latanoprost bunod, które zostaną omówione w tym artykule.

ABSTRACT

Despite many methods of treating glaucoma, we still cannot affect all causes of this disease. Therefore, many substances with different mechanisms of action are investigated. Recently, 3 drugs have been introduced to the treatment: citicoline, netarsudil and latanoprost bunod, which will be discussed in this article.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS