OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski

 

Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS): XEN implant

Minimalnie inwazyjna chirurgia jaskry (MIGS): implant XEN OphthaTherapy 2019; 1(21): 18-23. DOI: 10.24292/01.OT.300319.03
STRESZCZENIE

Pomimo nieustannego rozwoju medycyny jedyną możliwością leczenia jaskry jest obniżanie ciśnienia wewnątrzgałkowego. Spośród dostępnych możliwości terapeutycznych chirurgia filtracyjna charakteryzuje się wysoką skutecznością stosowanych procedur, ale też niskim profilem bezpieczeństwa. Zastosowanie coraz bardziej popularnych technik minimalnie inwazyjnych stwarza nadzieję na uzyskanie ciśnienia docelowego przy mniejszej liczbie powikłań. Implant XEN® jest stentem, który naśladując zasadę trabekulektomii, tj. wytwarzając filtrację podspojówkową, pozwala osiągnąć skuteczną redukcję ciśnienia wewnątrzgałkowego przy zachowaniu wysokiego profilu bezpieczeństwa.

ABSTRACT

Despite all the advances in medicine, still the only proven way of glaucoma treatment is lowering intraocular pressure. Among therapeutic options, filtration surgery is one of the most effective procedures, but its safety profile is quite low. Today, minimally invasive techniques give hope that achieving the target intraocular pressure with less surgical complications is possible. XEN® implant proves to be effective in lowering intraocular pressure with high safety profile of the implantation procedure.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS