OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Rafał Brygoła

 

Health and safety in relation to vision protection at workplace

Bezpieczeństwo i higiena w kontekście ochrony wzroku na stanowiskach pracy OphthaTherapy 2019; 1(21): 11-16. DOI: 10.24292/01.OT.300319.02
STRESZCZENIE

Artykuł definiuje aktualny stan prawny odnośnie do stanowisk pracy oraz zwraca uwagę na możliwe zagrożenia dla narządu wzroku podczas jej wykonywania. Ma charakter edukacyjny, jego celem jest zwiększenie świadomości specjalistów ochrony wzroku w dziedzinie warunków uciążliwych oraz szkodliwych na stanowiskach pracy.

ABSTRACT

The article defines current workplace health and safety legislation focusing on personal exposure to incoherent optical radiation. The research was conducted to achieve higher awareness of common hazardous workplace conditions that could affect personnel vision.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS