OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Robert Mołdach, Monika Raulinajtys-Grzybek

 

Reasons for limited availability of cataract surgery with simultaneous astigmatism correction – analysis of the situation after the introduction of the mechanism for reimbursement of toric lenses by the National Health Fund

Przyczyny ograniczonej dostępności operacji zaćmy z jednoczesną korekcją astygmatyzmu – analiza sytuacji po wprowadzeniu przez Narodowy Fundusz Zdrowia mechanizmu refundacji soczewek torycznych OphthaTherapy 2018; supl. 3: 32-42 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.05
STRESZCZENIE

Cztery miesiące od wejścia w życie zarządzenia nr 66/2018/DSOZ prezesa NFZ podnoszącego wycenę procedury usunięcia zaćmy z zastosowaniem soczewki torycznej o mocy cylindra 2 D lub więcej struktura rodzajowa sprzedaży soczewek wewnątrzgałkowych Alcon Polska Sp. z o.o. nie uległa zmianie. Wykorzystując metodologie PESTEL, McKinsey 7S i analizę farmakoekonomiczną, autorzy wskazują możliwe systemowe przyczyny braku skuteczności zarządzenia, które, jak się okazuje, wykraczają poza aspekt ekonomiczny.

ABSTRACT

Four months after the entry into force of Decree No. 66/2018/DSOZ of the President of the National Health Fund raising the valuation of cataract removal procedure using a toric lens with a cylinder power of 2D or more, the generic structure of intraocular lenses sales of Alcon Polska Sp. z o.o. has not changed. Using PESTEL, McKinsey 7S and pharmacoeconomic analysis methodologies, the authors indicate possible systemic reasons for the ineffectiveness of the regulation, which, as it turns out, go beyond the economic aspect.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS