OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Wojciech Adamski, Anna Chomicka, Agata Stodolska-Nowak, Anna Rzeszotarska, Andrzej Dmitriew

 

Effectiveness of astigmatism correction and spherical power calculation using the Barrett formula and Alcon® Verion™ Vision Planner 3.1

Efektywność korekcji astygmatyzmu oraz obliczenia mocy sferycznej soczewki przy zastosowaniu formuły Barretta w Alcon® Verion™ Vision Planner 3.1 OphthaTherapy 2018; supl. 3: 10-15 DOI: 10.24292/01.OT.sup3031218.02
STRESZCZENIE

W pracy przedstawiono 4 przypadki pacjentów poddanych fakoemulsyfikacji ze wskazań zaćmowych, refrakcyjnych bądź zaćmowych i refrakcyjnych. Zabieg zaplanowano i wykonano z zastosowaniem systemu Verion™ Vision Planner 3.1.

ABSTRACT

This article presents 4 cases of patients that underwent phacoemulsification surgery. The reason for surgery was either a cataract or a refractive lens exchange. Preoperative planning was conducted using Verion™ Vision Planner 3.1 system.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS