OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Małgorzata Woś

 

Branded and generic drugs in ophthalmic therapy

Leki oryginalne i ich odpowiedniki stosowane w terapii okulistycznej OphthaTherapy 2018; 4(20): 264-268 DOI: 10.24292/01.OT.311218.X
STRESZCZENIE

Leki oryginalne i generyczne stosowane są w praktyce okulistycznej na co dzień. Muszą one spełniać określone warunki, aby mieć wartość terapeutyczną i nie powodować działań niepożądanych. Leki okulistyczne jako leki miejscowe trudno jednak poddawać niektórym testom farmakokinetycznym, a na ich wchłanianie wpływa wiele czynników. Lekarz musi wziąć pod uwagę szereg okoliczności przy przepisywaniu odpowiedniego preparatu.

ABSTRACT

Brand-name and generic drugs are commonly used in ophthalmologic practice. They need to meet specific requirements to ensure good therapeutic quality and not cause undesirable effects. Ophthalmology drugs are topical drugs and, therefore, do not lend themselves to certain pharmacokinetic studies and their absorption is affected by many factors. The doctor has to consider a number of aspects before prescribing a particular drug.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS