OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Paweł Lewandowski

 

Intraocular pigmented lesions – the role of USG and UBM diagnostics

Znamiona barwnikowe wewnątrzgałkowe – znaczenie badań USG i UBM OphthaTherapy 2018; 4(20): 235-240 DOI: 10.24292/01.OT.311218.04
STRESZCZENIE

Każdy lekarz okulista, widząc znamiona barwnikowe odcinka przedniego lub wewnątrz gałki ocznej, zadaje pytanie, jak często umawiać pacjenta na badania kontrolne i badania dodatkowe z całego arsenału metod obrazowania. Badania ultrasonograficzne (USG) i ultrabiomikroskopowe (UBM) wnoszą w naszą diagnostykę i monitorowanie pacjentów ze znamionami barwnikowymi dużo informacji. Należy pamiętać, że tylko kontrolne obserwacje pozwalają nam w początkowej fazie wychwycić zmiany odpowiadające zezłośliwieniu badanych struktur.

ABSTRACT

When an ophthalmologist discovers a pigmented nevus in the anterior segment or the inside of the eyeball, the question to ask is how often follow-up visits and imaging studies should be scheduled. Ultrasonography and ultrabiomicroscopy (UBM) furnish a good deal of information for the diagnostic work-up and monitoring of patients with pigmented nevi. It should be remembered that only by following up the patient will the ophthalmologist be able to detect early changes associated with malignant transformation of such lesions.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS