OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Roksana Silicki, Marta Misiuk-Hojło

 

Diagnosis and management of polypoidal choroidal vasculopathy

Diagnostyka i leczenie polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej OphthaTherapy 2018; 4(20): 228-234 DOI: 10.24292/01.OT.311218.03
STRESZCZENIE

Polipoidalną waskulopatię naczyniówkową uważa się za jeden z podtypów neowaskularnej formy zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem, występujący szczególnie często u Azjatów. Choroba manifestuje się nawracającym surowiczo- -krwotocznym odwarstwieniem nabłonka barwnikowego siatkówki oraz polipoidalnymi, czerwonopomarańczowymi zmianami widocznymi w tylnym biegunie gałki ocznej. Przynależność polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej do spektrum zwyrodnienia plamki związanego w wiekiem budzi pewne kontrowersje ze względu na stosunkowo rzadkie występowanie w jej przypadku kilku charakterystycznych cech, takich jak: druzy, zmiany barwnikowe czy zanik RPE. Podczas wyboru optymalnej opcji terapeutycznej za każdym razem należy uwzględnić indywidualne cechy choroby pacjenta oraz dostępność narzędzi diagnostycznych i terapeutycznych.

ABSTRACT

Polypoidal choroidal vasculopathy is considered to be one of the subtypes of the neovascular age-related macular degeneration, especially frequent in Asians. The disease is clinically manifested by the recurrent serosanguineous pigment epithelial detachment and polypoid reddish-orange nodules visible in the posterior segment of the globe. The association of polypoidal choroidal vasculopathy with the spectrum of age-related macular degeneration raises some controversies due to the relatively rare occurrence in its case of several characteristic findings such as drusen, pigment changes or RPE atrophy. Choosing the optimal therapeutic option for each patient the individual characteristics of the patient's disease and the availability of diagnostic and therapeutic tools should be considered.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS