OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Dominika Pagacz

 

Efficacy of ranibizumab therapy combined with 2RT laser the wet form of age-related macular degeneration – a case report

Skuteczność leczenia ranibizumabem oraz laserem 2RT wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku OphthaTherapy 2018; 4(20): 224-227 DOI: 10.24292/01.OT.311218.02
STRESZCZENIE

Autorka prezentuje przypadek 73-letniej pacjentki z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem leczonej z zastosowaniem lasera 2RT (Ellex) oraz iniekcji doszklistkowych ranibizumabu. W leczeniu wykorzystano aktywny schemat PRN (pro re nata – według potrzeb) leczenia ranibizumabem. Odpowiedź pacjentki na terapię ranibizumabem była dobra. Równocześnie nie stwierdzono pozytywnej odpowiedzi na laseroterapię z użyciem lasera 2RT.

ABSTRACT

The author presents a case of a 73-year-old woman with wet form of age-related macular degeneration treated with 2RT laserotherapy and intravitreal injections of ranibizumab. In this case active PRN (pro re nata) schedule with ranibizumab was applied. The result of ranibizumab therapy was right. There was no positive response to 2RT laserotherapy.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS