OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Victor Chong

 

How new generation lasers are different from each other?

How new generation lasers are different from each other? OphthaTherapy 2018; 4(20): 217-221 DOI: 10.24292/01.OT.311218.01
STRESZCZENIE

Lasery okulistyczne do leczenia schorzeń siatkówki przeszły znaczną ewolucję w ciągu ostatnich lat. Najnowsze urządzenia zapewniają krótszy czas dostarczania energii (10–20 ms): w impulsach trwających 0,1 ms w laserze mikropulsowym/ podprogowym i w impulsach o ultrakrótkim czasie trwania – 0,0017 ms – w laserze nanosekundowym. Badania kliniczne wykazały, że laser mikropulsowy jest skuteczny w wielu stanach chorobowych plamki żółtej. Trwają badania nad określeniem skuteczności klinicznej przy zastosowaniu mniejszej mocy i krótszego czasu aplikacji, uzyskanych dzięki metodzie end-point management we wskazaniach innych niż centralna retinopatia surowicza. Możliwości spowolnienia progresji średnio zaawansowanego zwyrodnienia plamki żółtej (AMD) wydają się realne, mimo że w badaniu LEAD (Laser Intervention in Early Stages Age-related Macular Degeneration) nie udało się osiągnąć tego założonego pierwszorzędowego punktu końcowego. Dysponujemy jednak licznymi poszlakami wskazującymi, że sukces jest możliwy w precyzyjnie wyselekcjonowanej podgrupie pacjentów z AMD. Potrzebne są zatem kolejne badania, aby jednoznacznie stwierdzić, czy urządzenia takie jak laser mikropulsowy mogą zapewnić satysfakcjonujący efekt terapeutyczny i czy lasery mikropulsowe o nieco większej energii, które powodują zniszczenie większej liczby komórek RPE, są niezbędne do osiągnięcia tego efektu.

ABSTRACT

Laser has changed a lot over the years, the newer laser can deliver energy in different ways, by reducing the duration to 10–20 ms, in a train of pulses of 0.1 ms as in the micropulse / subliminal laser, and extremely short duration of 0.0017 ms as in the nanosecond laser. Clinical studies have shown that micropulse laser is efficacious in multiple macular conditions. Reducing the power and duration using end-point management has yet to demonstrate clinical efficacy beyond CSR. The ability to reduce the progression of intermediate AMD is intriguing, after all the LEAD (Laser intervention in early stages age-related macular degeneration) trial failed the primary endpoint. Nonetheless, there is evidence to support that it may be effective in a highly selected sub-group of intermediate AMD patients. More studies are required to see whether other lasers such as micropulse laser can have the same effect, and whether micropulse lasers with a slightly higher energy leading to a few RPE cell deaths is needed to have the same effect.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS