OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Jarosław Kachnowicz, Ewa Bobińska-Kachnowicz

 

Refraction lens exchange vs. laser refraction surgery in presbyopia. Who qualifies and why?

Refrakcyjna wymiana soczewki a laserowa chirurgia refrakcyjna w prezbiopii. Kogo i dlaczego kwalifikować? OphthaTherapy 2018; supl. 2: 19-27 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.03
STRESZCZENIE

Prezbiopia jest problemem dotykającym większość populacji powyżej 40. r.ż. i niemal wszystkie osoby po 50. r.ż. Chirurgia refrakcyjna opierająca się na zabiegach na rogówce lub soczewce przynosi rozwiązania tego problemu. Metody laserowej chirurgii refrakcyjnej rogówki mające dłuższą historię wiążą się z pewnymi kompromisami koniecznymi do leczenia utraty akomodacji. Obecnie bardziej satysfakcjonujące rozwiązanie tego problemu stanowi chirurgia refrakcyjna stosująca zabiegi na soczewce przy użyciu soczewek wieloogniskowych. Kluczem do osiągnięcia sukcesu pooperacyjnego jest bardzo staranny dobór pacjentów. Doświadczenia własne związane z zastosowaniem wieloogniskowych soczewek AcrySof® IQ PanOptix® i PanOptix Toric® firmy Alcon wskazują, że jest to najlepsze obecnie rozwiązanie problemu starczowzroczności.

ABSTRACT

Presbyopia is a problem which affects most of the adult population of over forty-year-old and almost all after fifty-year-old. Both corneal refractive surgery or lens exchange procedures bring a solution to the problem. First of mentioned methods which have a longer history, constitute a certain compromise in accommodation loss treatment, whereas refraction surgery based on lens exchange procedures using multifocal lenses is currently a more satisfactory solution to the problem. The key to obtain success after surgery, is to adequately select the patient. Our own experience concerning Alcon AcrySof® IQ Pan- Optix® and PanOptix Toric® (Alcon) multifocal lenses shows that this has been the best solution to the problem of presbyopia so far.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS