OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Marek Czubak

 

Key Criteria for Patients’ Selection for Multifocal Intraocular Lenses Implantation

Kluczowe kryteria doboru pacjentów do wszczepiania wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych OphthaTherapy 2018; supl. 2: 5-10 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.01
STRESZCZENIE

Pacjenci oczekują po operacji usunięcia zaćmy nie tylko dobrej ostrości widzenia do dali, lecz także do bliży i na odległości pośrednie. Coraz częściej wszczepienie soczewki wieloogniskowej stosowane jest w celu korekcji wady wzroku lub starczowzroczności. Aby zapewnić pełny komfort i satysfakcję pacjenta, kluczowe są, poza bezpiecznym przeprowadzeniem zabiegu, właściwa kwalifikacja i wybór odpowiedniej soczewki. Autor przedstawia własne doświadczenia dotyczące prawidłowej kwalifikacji do wszczepienia soczewki wieloogniskowej.

ABSTRACT

Patients’ satisfaction after cataract surgery depends not only on good visual outcome for distance vision, but also on good near and intermediate vision. Multifocal lens implantation is increasingly recommended to correct ametropia and presbyopia. Meticulous qualification, choice of proper intraocular lens and uneventful surgery are crucial factors to provide the patient comfort and overall satisfaction. The author presents his own experiences regarding appropriate examination before multifocal lens implantation.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS