OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Anna Przekoracka-Krawczyk, Monika Wojtczak-Kwaśniewska

The efficiency of optometric vision therapy in accommodative esotropia with high AC/A ratio

Efektywność optometrycznej terapii wzroku w akomodacyjnej ezotropii z wysokim AC/A OphthaTherapy 2018; 3(19): 201-205 DOI: 10.24292/01.OT.300918.9
STRESZCZENIE

Akomodacyjna ezotropia z nadmierną konwergencją jest stanem, w którym korekcja nadwzroczności redukuje kąt zeza do dali, natomiast w bliży oczy pozostają ustawione w zezie zbieżnym. Wśród metod korekcji zeza tego typu można wyróżnić zastosowanie okularów dwuogniskowych oraz zabieg chirurgiczny na mięśniach okoruchowych. Jednak skuteczność obu tych podejść w uzyskaniu widzenia stereoskopowego pozostaje wątpliwa. Niniejsza praca opisuje przypadek 10-letniej pacjentki z akomodacyjną ezotropią z wysokim ułamkiem AC/A, u której zastosowana optometryczna terapia wzroku wspomagana korekcją dwuogniskową znacząco poprawiła funkcję widzenia oraz zredukowała symptomy wzrokowe. Przypadek ten pokazuje, że w postępowaniu ze stanami zezowymi bardzo istotne jest wyprowadzenie zaburzeń akomodacyjnych i okoruchowych oraz tłumienia międzyocznego, co pozwala na uzyskanie lepszej kontroli okulomotorycznej i widzenia stereoskopowego.

ABSTRACT

Convergence excess esotropia is commonly treated with corrective glasses (plus lenses), which reduces the angle of deviation for a distance, but the near deviation is still observed. Two types of approach are used to manage convergence excess esotropia: bifocals or eye muscles surgery. Nevertheless, both treatments seem to fail to influence the stereovision. The paper describes the case of 10-year-old girl, diagnosed with convergence excess esotropia with high AC/A ratio, who was subjected to the optometric vision therapy and bifocals. As an effect, visual parameters were improved, and majority of visual symptoms decreased. This case indicates that treatment plan for esotropia should include improvement of accommodation, eye movements and inter-ocular suppression, what strongly influence oculo-motor control and stereovision.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS