OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Maciej Gawęcki

The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology – part II

Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce – część II OphthaTherapy 2018; 3(19): 165-176 DOI: 10.24292/01.OT.300918.5
STRESZCZENIE

Angiografia fluoresceinowa siatkówki jest jednym z najstarszych badań obrazowych w okulistyce. Wraz z wprowadzeniem optycznej koherentnej tomografii do codziennej praktyki klinicznej zmieniły się również wskazania do wykonywania angiografii fluoresceinowej. W prezentowanej pracy omówiono współczesne zastosowania angiografii fluoresceinowej w diagnostyce schorzeń siatkówki oraz wymieniono główne wskazania do jej wykonania. Badanie to porównywane jest z optyczną koherentną tomografią oraz angiografią OCT. Autor wskazuje również główne kierunki rozwoju techniki angiograficznej.

ABSTRACT

Fluorescein angiography is one of the oldest forms of imaging in ophthalmology. However, with the advent of optical coherence tomography in everyday clinical practice, indications for performing fluorescein angiography have significantly changed. In the following paper, modern application of fluorescein angiography in diagnostics of retinal diseases has been outlined as well as main recommendations for its performance. It has been compared with optical coherence tomography and OCT angiography. Author presents main directions for development of this technique.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS