OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Wojciech Kołodziejczyk, Elżbieta Jadowska, Bartłomiej Kałużny

Clareon® – a new generation of intraocular implants in the pre-loaded AutonoMe system

Clareon® – nowa generacja implantów wewnątrzgałkowych w systemie preloadowanym AutonoMe OphthaTherapy 2018; 3(19): 143-148 DOI: 10.24292/01.OT.300918.2
STRESZCZENIE

Innowacyjność konstrukcji sztucznych soczewek wewnątrzgałkowych znacząco wpływa na komfort życia pacjenta po zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy. W czasach intensywnego rozwoju chirurgii zaćmy operator ma wybór najlepszej opcji implantu i odpowiedniej procedury leczenia. Technologia produkcji soczewek jest obszernym obszarem badań i stanowi wyzwanie dla wielu producentów zarówno pod względem nowych biomateriałów, jak i ich właściwości fizycznych, mechanicznych oraz optycznych.

ABSTRACT

Innovation in the construction of artificial intraocular lenses has a major impact on the patient’s life comfort after cataract phacoemulsification surgery. In the times of intensive development of cataract surgery, the operator has the choice of the best implant option and the right treatment procedure. Lens production technology is a large area of research and a challenge for many manufacturers in terms of new biomaterials as well as their physical, mechanical and optical properties.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS