OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

Dariusz Dobrowolski, Bogumił Wowra, Ewa Wróblewska-Czajka, Katarzyna Krysik, Maria Grolik, Edward Wylęgała

Evolution or revolution in therapy of acquired corneal limbal stem insufficiency: Holoclar® – a new medicine containing corneal epithelium stem cells

Ewolucja czy rewolucja w terapii nabytej niewydolności rąbka rogówki: Holoclar® – nowy lek zawierający komórki macierzyste nabłonka rogówki OphthaTherapy 2018; 3(19): 137-141 DOI: 10.24292/01.OT.300918.1
STRESZCZENIE

Leczenie niewydolności rąbka rogówki wkroczyło w nowy etap. W terapii zastosowano komórki pochodzące z hodowli. Tkanka uzyskana w laboratorium zawiera komórki macierzyste nabłonka rogówki pozyskane ze strefy rąbkowej. Dzięki temu zastąpienie hodowanym nabłonkiem patologicznych tkanek zapewnia jego stałą odnowę, tak jak dzieje się to w warunkach fizjologicznych. Do inicjacji hodowli wystarczy zaledwie 2 mm2 rąbka rogówki; pobrane komórki wytwarzają prawidłowy wielowarstwowy nabłonek, który zawiera też pulę komórek macierzystych. Odległe obserwacje potwierdzają, że z zastosowaniem tej metody można trwale odtwarzać powierzchnię nabłonkową rogówki.

ABSTRACT

Treatment of corneal limbal insufficiency has entered a new stage. The cells from the culture were used in the therapy. The tissue produced in the laboratory contains stem cells of the corneal epithelium obtained from the limbal zone. With this technology, replacing the pathological tissue with the cultured epithelium gives its constant renewal, as it happens under physiological conditions. Only 2 mm2 of the corneal limbus is needed to initiate the culture, the harvested cells produce a normal multilamellar, stratified epithelium, that also contains a population of stem cells. Long-term observations confirm that this method can permanently maintain the epithelial surface of the cornea.

TERAPIE W OKULISTYCE

PREVIOUS NUMBERS