OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2015

list of articles:
New treatment project of wet age-related macular degeneration – first ophthalmological project Program leczenia wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – pierwszy program w dziedzinie okulistyki
Andrzej Stankiewicz
OphthaTherapy 2015; 2(6): 98-102.
Read summary
Treatment of retinal vein occlusion with macular edema Postępowanie w zakrzepie żyły środkowej siatkówki z obrzękiem plamki
Ewa Piotrowska, Agata Mikitiuk-Potyra
OphthaTherapy 2015; 2(6): 105-109.
Read summary
Simbrinza – first glaucoma combination drug without β-blocker Simbrinza – pierwszy jaskrowy lek złożony bez β-blokera
Marta Misiuk-Hojło, Małgorzata Mulak
OphthaTherapy 2015; 2(6): 110-113.
Read summary
Combined therapy of dry eye with hyaluronic acid Preparaty złożone z kwasem hialuronowym w terapii zespołu suchego oka
Andrzej Mikita
OphthaTherapy 2015; 2(6): 116-121.
Read summary
Fungal keratitis Grzybicze zapalenie rogówki
Beata Rymgayłło-Jankowska
OphthaTherapy 2015; 2(6): 123-127.
Read summary
Ocular manifestations of Fabry disease Objawy oczne choroby Fabry’ego
Iwona Szuścik, Stanisława Bazan-Socha
OphthaTherapy 2015; 2(6): 130-135.
Read summary
Optimization of dosage forms to achieve effective pharmacotherapy Doskonalenie form leku w celu osiągnięcia skutecznej farmakoterapii
Anna Czech, Witold Jamróz, Renata Jachowicz
OphthaTherapy 2015; 2(6): 136-141.
Read summary
Importance of blue light filter in intraocular lenses used in cataract surgery Znaczenie filtra światła niebieskiego w soczewkach wewnątrzgałkowych stosowanych w chirurgii zaćmy
Aneta Hill-Bator, Agata Pyziak
OphthaTherapy 2015; 2(6): 143-147.
Read summary
The surface of contact lenses and the safety and comfort of use Powierzchnia soczewek kontaktowych a bezpieczeństwo i komfort użytkowania
Paulina Figura
OphthaTherapy 2015; 2(6): 148-153.
Read summary
Impact of cosmetic products on ocular surface and contact lens material properties Wpływ kosmetyków na powierzchnię oka i soczewek kontaktowych
Katarzyna Krysztofiak
OphthaTherapy 2015; 2(6): 156-161.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE