OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2015

list of articles:
When the spring comes – current therapeutic modalities for seasonal allergic conjunctivitis Gdy nadejdzie wiosna – aktualne możliwości leczenia sezonowego zapalenia spojówek
Anna Matysik-Woźniak, Elżbieta Weryszko-Chmielewska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 6-11.
Read summary
Genetyka molekularna zespołu pseudoeksfoliacji Molecular genetics of exfoliation syndrome
Burcu Kasım, Mehmet Cem Mocan, Murat İrkeç
OphthaTherapy 2015; 1(5): 13-20.
Read summary
Preliminary reports on efficiency of use Ex-PRESS glaucoma filtration device in advanced glaucoma Implanty przetokowe typu Ex-PRESS w zaawansowanych postaciach jaskry – doniesienie wstępne
Agnieszka Małachowska, Witold Kokot
OphthaTherapy 2015; 1(5): 22-28.
Read summary
Age related macular degeneration. Part II: therapeutic options – surgical, pharmacological and composite therapies Zwyrodnienie plamki związane z wiekiem. Część II: metody leczenia – chirurgiczne, monoterapia i terapie złożone
Adam Jarmak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 31-45.
Read summary
Ranibizumab for wet AMD – several years own observations of patients with preserved good visual acuity despite of extensive subretinal neovascularization Ranibizumab w leczeniu wysiękowego AMD – kilkuletnie obserwacje własne pacjentów z zachowaną dobrą ostrością wzroku mimo obecności rozległej błony neowaskularyzacji podsiatkówkowej
Marcin Śwituła
OphthaTherapy 2015; 1(5): 48-55.
Read summary
The results of wet AMD treatment by intravitreal injections of ranibizumab within the framework of the therapeutic group B02 Efekty leczenia iniekcjami doszklistkowymi ranibizumabu w ramach grupy terapeutycznej B02 pacjentów z wysiękową postacią zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem
Marzanna W. Fabrykiewicz-Rogalska, Jan Kucharczuk, Zbigniew Małolepszy, Grażyna Malukiewicz
OphthaTherapy 2015; 1(5): 56-64.
Read summary
Ocriplasmin in vitreomacular traction syndrome – own experience Okryplazmina w zespole trakcji szklistkowo-plamkowej – doświadczenia własne
Bożena Romanowska-Dixon, Krzysztof Morawski, Agnieszka Kubicka-Trząska, Justyna Jędrychowska-Jamborska
OphthaTherapy 2015; 1(5): 65-70.
Read summary
Intraocular lens power calculation in patients after a vitrectomy with silicone filled eyes Obliczanie mocy soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów po witrektomii z olejem silikonowym
Marek E. Prost, Mariusz Strąk, Marcin Jezierski, Krzysztof Starzyk
OphthaTherapy 2015; 1(5): 72-74.
Read summary
Soft contact lens fitting in children – controversies Miękkie soczewki kontaktowe u dzieci – kontrowersje
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2015; 1(5): 77-81.
Read summary
Report on International Workshop on Contact Lens Discomfort Omówienie Raportu na temat dyskomfortu w soczewkach kontaktowych
Sylwia Kropacz-Sobkowiak
OphthaTherapy 2015; 1(5): 84-89.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE