OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2016

list of articles:
Primary angle-closure glaucoma in young people Jaskra pierwotnie zamkniętego kąta u osób młodych
Maria Hanna Niżankowska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 237-247. DOI: 10.24292/01.ot.301216.01
Read summary
Modern tonometry – more than pressure measurement Nowoczesna tonometria – więcej niż pomiar ciśnienia
Małgorzata Mulak, Dorota Szumny
OphthaTherapy 2016; 4(12): 250-253. DOI: 10.24292/01.ot.301216.02
Read summary
Angio-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy – part II Zastosowanie angio-OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej – część II
Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz
OphthaTherapy 2016; 4(12): 254-259. DOI: 10.24292/01.ot.301216.03
Read summary
Laser modalities to treat presbyopia Procedury laserowe w korekcji starczowzroczności
Marcin Smorawski, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 262-268. DOI: 10.24292/01.ot.301216.04
Read summary
Postoperative presbyopia correction with intraocular lenses implantation in cataract patients – current trends Współczesne możliwości korekcji prezbiopii pooperacyjnej metodami implantacji soczewek wewnątrzgałkowych u pacjentów z zaćmą
Mariusz Spyra, Ewelina Cisek, Agnieszka Cisek, Stanisław Orkisz, Paweł Klonowski, Tomasz Chorągiewicz, Dominika Nowakowska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 4(12): 270-278. DOI: 10.24292/01.ot.301216.05
Read summary
Cataract surgery with toric intraocular lenses in patients with distorted cornea Zastosowanie wewnątrzgałkowych soczewek torycznych w trakcie operacji zaćmy u pacjentów z chorobami zniekształcającymi rogówkę
Paweł Klonowski, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 4(12): 280-285. DOI: 10.24292/01.ot.301216.06
Read summary
Trifocal intraocular lens PanOptix®. The first year of experience Trójogniskowa soczewka wewnątrzgałkowa PanOptix®. Pierwszy rok doświadczeń
Jarosław Marek, Angelika Ogar
OphthaTherapy 2016; 4(12): 287-292. DOI: 10.24292/01.ot.301216.07
Read summary
Refractive correction needs of patients over 40 Potrzeby korekcyjne pacjentów 40+
Tomasz Tokarzewski
OphthaTherapy 2016; 4(12): 294-298. DOI: 10.24292/01.ot.301216.08
Read summary
Visual system and contact lenses in sport Układ wzrokowy i soczewki kontaktowe w sporcie
Monika Czaińska
OphthaTherapy 2016; 4(12): 299-304. DOI: 10.24292/01.ot.301216.09
Read summary
Contact lenses as ophthalmic drug carriers Wykorzystanie soczewek kontaktowych jako nośników leków okulistycznych
Hanna Ciebiera
OphthaTherapy 2016; 4(12): 305-309. DOI: 10.24292/01.ot.301216.10
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE