OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 3 / 2016

list of articles:
Angio­-OCT in ophthalmological diagnostics and therapy – part I Zastosowanie angio-­OCT w diagnostyce i terapii okulistycznej – część I
Joanna Gołębiewska, Wojciech Hautz
OphthaTherapy 2016; 3(11): 161-171.
Read summary
The use of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in the treatment of macular edema in eyes after pars plana vitrectomy with silicon oil endotamponade – a case series report Miejscowe zastosowanie niesteroidowych leków przeciwzapalnych w terapii obrzęku plamki w oczach po pars plana witrektomii z endotamponadą olejem silikonowym – opis przypadków
Izabella Karska-Basta, Bożena Romanowska-Dixon, Agnieszka Kubicka-Trząska
OphthaTherapy 2016; 3(11): 172-177.
Read summary
Functional vision assessment in children as part of the preparation for low vision rehabilitation therapy Ocena funkcjonalna widzenia u dzieci w aspekcie przygotowania do rehabilitacji wzroku
Maria Turska
OphthaTherapy 2016; 3(11): 180-184.
Read summary
Anti-VEGF treatment and fluorescein angiography images in patients with diabetic macular edema Terapia anty-VEGF a obraz angiografii fluoresceinowej u pacjentów z cukrzycowym obrzękiem plamki
Katarzyna Mozolewska-Piotrowska, Barbara Nowacka, Wojciech Lubiński
OphthaTherapy 2016; 3(11): 185-189.
Read summary
Vitrectomy – new indications for the surgical procedure Witrektomia – nowe wskazania do techniki operacyjnej
Agnieszka Nowosielska
OphthaTherapy 2016; 3(11): 192-198.
Read summary
Current strategies for the surgical treatment of severe ocular injuries Współczesne strategie chirurgicznego leczenia ciężkich urazów gałki ocznej
Małgorzata Ozimek, Dominika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Mariusz Spyra, Agnieszka Cisek, Katarzyna Nowomiejska, Dariusz Haszcz, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2016; 3(11): 200-207.
Read summary
CENTURION Vision System: remarks and personal experience with innovative phaco technique. Amsterdam 2015 CENTURION Vision System Council Meeting proceedings summary CENTURION® Vision System: spostrzeżenia i doświadczenia dotyczące innowacyjnej technologii fakoemulsyfikacji. Sprawozdanie z panelu ekspertów Amsterdam 2015 CENTURION® Vision System Council Meeting
Przewodniczący: Khiun Tjia
OphthaTherapy 2016; 3(11): 209-216.
Read summary
Costs and risks associated with cataract surgery financed under the cross-border directive Koszty i zagrożenia związane z operacjami zaćmy finansowanymi w ramach tzw. dyrektywy transgranicznej
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski, Justyna Zajdel
OphthaTherapy 2016; 3(11): 218-223
Read summary
The structure and properties of water gradient silicone hydrogel contact lenses Soczewki kontaktowe z gradientem uwodnienia – struktura i właściwości
Katarzyna Krysztofiak, Kamila Ciężar
OphthaTherapy 2016; 3(11): 225-­228.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE