OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2016

list of articles:
Systemic pharmacokinetics of intravitreal anti-VEGF medications in wet AMD treatment Ogólnoustrojowa farmakokinetyka leków anty-VEGF podawanych doszklistkowo w leczeniu wysiękowego AMD
Marta Misiuk-Hojło, Karolina Czajor
OphthaTherapy 2016; 1(9): 4-10.
Read summary
The role of the fixed-combination drugs in glaucoma treatment. Fixed-combination drugs versus monotherapy Rola preparatów złożonych w prowadzeniu pacjentów z jaskrą. Leki złożone a monoterapia
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Sonia Pecold-Zielińska, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2016; 1(9): 13-17.
Read summary
Ocular changes, use of opthalmic medications and diagnostic agents in pregnancy and lactation – a practical guidelines Zmiany oczne i stosowanie leków, a także preparatów diagnostycznych w ciąży oraz w okresie laktacji – praktyczny przewodnik
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2016; 1(9): 20-29.
Read summary
Treating wet form of AMD – pros and cons Schematy leczenia wysiękowej postaci AMD – wady i zalety
Anna Święch-Zubilewicz, Joanna Dolar-Szczasny
OphthaTherapy 2016; 1(9): 32-36.
Read summary
Corneal refractive surgery – overview of laser technologies and methods Chirurgia refrakcyjna rogówki – przegląd technologii laserowych i metod
Marcin Smorawski, Grzegorz Nawrot, Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2016; 1(9): 38-44.
Read summary
Pre-loaded IOL delivery system – features of the new UltraSert system System implantacji typu pre-loaded – właściwości nowego systemu UltraSert
Radosław Różycki, Marek Rękas
OphthaTherapy 2016; 1(9): 46-50.
Read summary
The social costs of deferred cataract surgery with implantation of the intraocular lens Koszty społeczne odroczonego terminu zabiegu usunięcia zaćmy z jednoczesnym wszczepieniem soczewki
Andrzej Grzybowski, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2016; 1(9): 53-58.
Read summary
Convergence insufficiency: efficacy of non-surgical treatment in patients of different ages Niedomoga konwergencji: skuteczność niechirurgicznych metod leczenia w różnych grupach wiekowych
Szymon Zielonka
OphthaTherapy 2016; 1(9): 61-66.
Read summary
Contact lenses fitting for patients with systemic diseases Dopasowanie soczewek kontaktowych u pacjentów z chorobami ogólnymi
Katarzyna J. Witkowska
OphthaTherapy 2016; 1(9): 68-72.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE