OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2020

list of articles:
Flaremetric evaluation of blood-aqueous barrier breakdown in diabetic patients after phacoemulsification and intraocular lenses with or without heparin-coated surface implantation Flaremetric evaluation of blood-aqueous barrier breakdown in diabetic patients after phacoemulsification and intraocular lenses with or without heparin-coated surface implantation
Anna Górnik, Piotr Jurowski
OphthaTherapy 2020; 2(26): 85-89. DOI: 10.24292/01.OT.230520
Read summary
Adalimumab therapy of noninfectious uveitis Adalimumab w terapii nieinfekcyjnych stanów zapalnych błony naczyniowej
Julia Kręcicka, Anna Turno-Kręcicka, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2020; 2(26): 90-95. DOI: 10.24292/01.OT.300620.1
Read summary
Zoonoses in ophthalmology: Part III. Changes in the course of Lyme disease Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część III – zmiany oczne w przebiegu boreliozy
Piotr Borkowski
OphthaTherapy 2020; 2(26): 96-102. DOI: 10.24292/01.OT.300620.2
Read summary
Sleep apnea and dry eye: how sleep apnea affects the eye surface Sleep apnea and dry eye: how sleep apnea affects the eye surface
Catherina M. Bommert, Christina N. Grupcheva, Mladena N. Radeva, Dimitar I. Grupchev, Maria R. Boyadzieva
OphthaTherapy 2020; 2(26): 103-107. DOI: 10.24292/01.OT.300620.3
Read summary
Current and novel strategies for the treatment for active thyroid orbitopathy Aktualne i nowe strategie leczenia aktywnej orbitopatii tarczycowej
Joanna Wierzbowska
OphthaTherapy 2020; 2(26): 108-115. DOI: 10.24292/01.OT.300620.4
Read summary
High-frequency deep sclerotomy: a minimally invasive surgical option for the treatment of open-angle glaucoma Głęboka sklerotomia wysokiej częstotliwości – metoda minimalnie inwazyjnej chirurgii jaskry otwartego kąta przesączania – prospektywne badanie kliniczne
Piotr Jurowski, Monika Chwiałkowska-Karam, Łukasz Konopka
OphthaTherapy 2020; 2(26): 116-121. DOI: 10.24292/01.OT.300620.5
Read summary
The use of laser therapy in retinal diseases: Part I. Laser therapy methods Zastosowanie laseroterapii w chorobach siatkówki. Część I – rodzaje zabiegów laserowych
Katarzyna Warzecha, Agnieszka Tronina, Erita Filipek
OphthaTherapy 2020; 2(26): 123-127. DOI: 10.24292/01.OT.300620.6
Read summary
Dacryocystectomy as a treatment alternative for chronic recurrent dacryocystitis in elderly patients: case series study Dakrocystektomia jako alternatywne leczenie nawracającego i przewlekłego zapalenia woreczka łzowego u pacjentów w podeszłym wieku – opis serii przypadków
Anna Kwiecińska, Małgorzata Woś
OphthaTherapy 2020; 2(26): 129-134. DOI: 10.24292/01.OT.220520
Read summary
ABSolu ultrasound platform: a useful tool for ophthalmological diagnostics Platforma ultrasonograficzna ABSolu – nowe skuteczne narzędzie diagnostyki okulistycznej
Agnieszka Jaszczuk, Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2020; 2(26): 136-141. DOI: 10.24292/01.OT.300620.7
Read summary
Perspectives of clinical applications of RENEXUS® implants in macular telangiectasia type 2 Perspektywy zastosowania klinicznego nowego implantu RENEXUS® w teleangiektazjach okołoplamkowych typu 2
Agnieszka Nowosielska
OphthaTherapy 2020; 2(26): 142-147. DOI: 10.24292/01.OT.300620.8
Read summary
Decrease in reporting rates of patients with eye diseases during the COVID-19 pandemic and the consequences of this phenomenon – one-center's experiences Spadek zgłaszalności pacjentów ze schorzeniami okulistycznymi w czasie pandemii COVID-19 i konsekwencje tego zjawiska – doświadczenia własne
Aleksandra Świerczyńska, Małgorzata Woś
OphthaTherapy 2020; 2(26): 149-154. DOI: 10.24292/01.OT.300620.9
Read summary
Contact lens practice in the times of coronavirus Kontaktologia w dobie koronawirusa
Anna M. Ambroziak
OphthaTherapy 2020; 2(26): 155-160. DOI: 10.24292/01.OT.300620.10
Read summary
Coronavirus and the safety of ophthalmic procedures. Frequently asked questions Koronawirus a bezpieczeństwo zabiegów okulistycznych. Najczęściej pojawiające się pytania i wątpliwości
Wywiad
OphthaTherapy 2020; 2(26): 161-167. DOI: 10.24292/01.OT.300620.11
Read summary
Summer, coronavirus and dry eye syndrome – effective treatments Lato, koronawirus i zespół suchego oka – skuteczne metody leczenia
Marta Misiuk-Hojło, Grzegorz Jasina
OphthaTherapy 2020; 2(26): 168-172. DOI: 10.24292/01.OT.300620.12
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE