OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2019

list of articles:
Pigment epithelial detachment – multimodal diagnosis in clinical practice – part one Odwarstwienie nabłonka barwnikowego – diagnostyka multimodalna w codziennej praktyce klinicznej – część pierwsza
Jan Kucharczuk, Katarzyna Lahutta-Kordys
OphthaTherapy 2019; 4(24): 215-222. DOI: 10.24292/01.OT.311219.01
Read summary
Zoonoses in ophthalmology. Part I – Toxoplasmic recurrent retinochoroiditis Choroby odzwierzęce w okulistyce. Część I – Toksoplazmozowe zapalenie siatkówki i naczyniówki
Piotr Borkowski
OphthaTherapy 2019; 4(24): 225-230. DOI: 10.24292/01.OT.311219.02
Read summary
Endophthalmitis – clinical manifestation and current treatment algorithms Zapalenie wnętrza gałki ocznej – obraz kliniczny i aktualne schematy postępowania
Joanna Dereń, Agata Niedzielska-Krycia, Mariola Dorecka, Dorota Wyględowska-Promieńska, Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 233-242. DOI: 10.24292/01.OT.311219.03
Read summary
Amblyopia – standard or modern therapy Niedowidzenie – terapie standardowe kontra nowoczesne
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2019; 4(24): 244-250. DOI: 10.24292/01.OT.311219.04
Read summary
The influence of soft multifocal contact lenses with high additions on the eye–hand coordination Wpływ miękkich multifokalnych soczewek kontaktowych z wysokimi addycjami na koordynację wzrokowo-ruchową
Katarzyna Przekoracka, Krzysztof Michalak, Andrzej Michalski, Jan Olszewski, Joanna Paluch, Anna Przekoracka-Krawczyk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 252-258. DOI: 10.24292/01.OT.311219.07
Read summary
Dry eye disease and contact lenses Zespół suchego oka a soczewki kontaktowe
Tomasz Suliński
OphthaTherapy 2019; 4(24): 259-263. DOI: 10.24292/01.OT.311219.05
Read summary
Iris plastic surgery. Part 1. Surgery without iris implants Chirurgia plastyczna tęczówki. Część 1. Chirurgia bez użycia implantów tęczówkowych
Adam Cywiński
OphthaTherapy 2019; 4(24): 265-271. DOI: 10.24292/01.OT.311219.06
Read summary
The influence of mitomycin C on clinical results of the nasolacrimal duct anastomosis using the diode laser Wpływ mitomycyny C na wyniki kliniczne przezkanalikowego, laserowego zespolenia nosowo-łzowego
Michał Michalik
OphthaTherapy 2019; 4(24): 274-278. DOI: 10.24292/01.OT.311219.08
Read summary
The utility of three-dimensional visualization during anterior segment surgery Zastosowanie trójwymiarowej wizualizacji podczas chirurgii przedniego odcinka oka
Dominika Nowakowska, Tomasz Chorągiewicz, Dariusz Haszcz, Mario D. Toro, Rashed Mustafa Nazzal, Katarzyna Nowomiejska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2019; 4(24): 280-285. DOI: 10.24292/01.OT.311219.09
Read summary
Anterior segment optical coherence tomography – new perspectives Tomografia optyczna przedniego odcinka oka – nowe perspektywy
Jaromir Wasyluk
OphthaTherapy 2019; 4(24): 287-293. DOI: 10.24292/01.OT.311219.10
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE