OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 3 / 2019

list of articles:
The role of topical antibiotics in perioperative endophthalmitis prevention in cataract surgery Znaczenie kropli antybiotykowych w profilaktyce okołooperacyjnej zapalenia wnętrza gałki po operacjach zaćmy
Andrzej Grzybowski, Konrad Kupidura-Majewski
OphthaTherapy 2019; 3(23): 147-151. DOI: 10.24292/01.OT.300919.01
Read summary
Malignant glaucoma: new views on its etiopathogenesis and management Jaskra złośliwa: nowe poglądy na etiopatogenezę i postępowanie
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski
OphthaTherapy 2019; 3(23): 160-167. DOI: 10.24292/01.OT.300919.02
Read summary
Glaucoma and cataract: the effect of the phacoemulsification procedures and the combined procedures on the intraocular pressure Jaskra a zaćma – wpływ zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy oraz zabiegów łączonych na obniżenie ciśnienia wewnątrzgałkowego
Marta Misiuk-Hojło, Katarzyna Zimmer
OphthaTherapy 2019; 3(23): 172-176. DOI: 10.24292/01.OT.300919.03
Read summary
Nystagmus vision therapy Terapia widzenia w oczopląsie
Monika Gwara
OphthaTherapy 2019; 3(23): 178-183. DOI: 10.24292/01.OT.300919.04
Read summary
Plasma generator use in oculoplastic surgery: own experience Zastosowanie generatora plazmowego w zabiegach okuloplastycznych – doświadczenia własne
Jaromir Wasyluk, Ilona Kaczmarek, Mariusz Strąk, Małgorzata Myślińska, Marta Dubisz
OphthaTherapy 2019; 3(23): 185-190. DOI: 10.24292/01.OT.300919.05
Read summary
Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age Visual function after bilateral implantation of multifocal versus monofocal IOLs in children below 5 years of age
Marek E. Prost
OphthaTherapy 2019; 3(23): 192-197. DOI: 10.24292/01.OT.300919.06
Read summary
Multifocal contact lenses – practical aspects Multifokalne soczewki kontaktowe – aspekty praktyczne
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2019; 3(23): 199-202. DOI: 10.24292/01.OT.300919.07
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE