OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2019

list of articles:
The influence of ultraviolet radiation on the eyes and periocular skin Wpływ promieniowania ultrafioletowego na oczy i otaczającą je skórę
Janusz Czajkowski, Robert Grabowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 65-68. DOI: 10.24292/01.OT.300619.01
Read summary
Extended glaucoma diagnostics Rozszerzona diagnostyka jaskry
Małgorzata Mulak
OphthaTherapy 2019; 2(22): 71-77. DOI: 10.24292/01.OT.300619.02
Read summary
Efficacy and safety of using non-steroidal anti-inflammatory drugs in ophthalmology Skuteczność i bezpieczeństwo stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych w okulistyce
Jarosław Woroń
OphthaTherapy 2019; 2(22): 80-84. DOI: 10.24292/01.OT.300619.03
Read summary
The recommended diagnostic protocol for dry eye disease Zespół suchego oka – rekomendowany protokół diagnostyczny
Izabela K. Garaszczuk
OphthaTherapy 2019; 2(22): 86-92. DOI: 10.24292/01.OT.300619.04
Read summary
The use of non-invasive and invasive diagnostic methods to evaluate the effectiveness of three artificial tear preparations in the treatment of dry eye syndrome Zastosowanie nieinwazyjnych i inwazyjnych metod diagnostycznych do oceny skuteczności trzech preparatów sztucznych łez w leczeniu zespołu suchego oka
Dorota Szczęsna-Iskander, Maria Muzyka-Woźniak, Maciej Osęka
OphthaTherapy 2019; 2(22): 95-104. DOI: 10.24292/01.OT.300619.05
Read summary
Ranibizumab in the treatment of diabetic macular edema Ranibizumab w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Anna Bryl, Małgorzata Mrugacz
OphthaTherapy 2019; 2(22): 105-109. DOI: 10.24292/01.OT.300619.06
Read summary
Is intravitreal dexamethasone implant a better choice than anti-VEGF therapy to treat complications of RVO in the retina? Czy terapia implantem doszklistkowym deksametazonu jest lepszym wyborem niż iniekcje leków anty-VEGF w leczeniu powikłań zakrzepu naczyń żylnych siatkówki?
Katarzyna Michalska-Małecka, Dorota Śpiewak
OphthaTherapy 2019; 2(22): 112-119. DOI: 10.24292/01.OT.300619.07
Read summary
Application of intraocular multifocal toric lenses in the correction of presbyopia and corneal astigmatism in cataract surgery – analysis of the refraction outcome and axial stability of the AcrySof® IQ PanOptix TFNTx Intraocular Lens Zastosowanie wewnątrzgałkowych wieloogniskowych soczewek torycznych w korekcji prezbiopii oraz astygmatyzmu rogówkowego w chirurgii zaćmy – analiza wyniku refrakcji i stabilności osiowej soczewki AcrySof® IQ PanOptix TFNTx
Paweł Klonowski, Agata Prokopiuk
OphthaTherapy 2019; 2(22): 121-126. DOI: 10.24292/01.OT.300619.08
Read summary
Posterior vitrectomy with transscleral fixation of the toric lens and the assistance of the Verion™ system – case report Witrektomia tylna z fiksacją transskleralną soczewki torycznej oraz asystą systemu Verion™ – opis przypadku
Tomasz Kuc, Rafał Pawlikowski, Martyna Zuterek, Monika Gołębiowska, Piotr Pyrzanowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 127-130. DOI: 10.24292/01.OT.300619.09
Read summary
Rehabilitation of visually impaired children – methods and their effectiveness Rehabilitacja dzieci słabowidzących – metody i ich skuteczność
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2019; 2(22): 132-136. DOI: 10.24292/01.OT.300619.10
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE