OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 1 / 2019

list of articles:
Eye protection against effects of smog Ochrona przed niekorzystnym działaniem smogu na oczy
Janusz Czajkowski, Robert Grabowski
OphthaTherapy 2019; 1(21): 5-8. DOI: 10.24292/01.OT.300319.01
Read summary
Health and safety in relation to vision protection at workplace Bezpieczeństwo i higiena w kontekście ochrony wzroku na stanowiskach pracy
Rafał Brygoła
OphthaTherapy 2019; 1(21): 11-16. DOI: 10.24292/01.OT.300319.02
Read summary
Minimally invasive glaucoma surgery (MIGS): XEN implant Minimalnie inwazyjna chirurgia jaskry (MIGS): implant XEN
Dorota Pożarowska, Tomasz Żarnowski
OphthaTherapy 2019; 1(21): 18-23. DOI: 10.24292/01.OT.300319.03
Read summary
New trends in glaucoma pharmacotherapy Nowe trendy w farmakoterapii jaskry
Dorota Szumny
OphthaTherapy 2019; 1(21): 26-29. DOI: 10.24292/01.OT.300319.04
Read summary
Glaucoma and generics in Europe Jaskra i leki generyczne w Europie
Anton Hommer
OphthaTherapy 2019; 1(21): 31-36. DOI: 10.24292/01.OT.300319.05
Read summary
Nepafenac in the practice of an ophthalmologist – what determines its effectiveness and safety of use? Nepafenak w praktyce lekarza okulisty – co decyduje o jego skuteczności i bezpieczeństwie stosowania?
Jarosław Woroń
OphthaTherapy 2019; 1(21): 39-42. DOI: 10.24292/01.OT.300319.06
Read summary
Blepharospasm – from diagnosis to proper treatment Kurcz powiek – od rozpoznania do właściwego leczenia
Michał Schinwelski
OphthaTherapy 2019; 1(21): 43-50. DOI: 10.24292/01.OT.300319.07
Read summary
Personal data protection – where to start? Ochrona danych osobowych – od czego zacząć?
Tomasz Osiej
OphthaTherapy 2019; 1(21): 51-54. DOI: 10.24292/01.OT.300319.08
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE