OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 4 / 2018

list of articles:
How new generation lasers are different from each other? How new generation lasers are different from each other?
Victor Chong
OphthaTherapy 2018; 4(20): 217-221 DOI: 10.24292/01.OT.311218.01
Read summary
Efficacy of ranibizumab therapy combined with 2RT laser the wet form of age-related macular degeneration – a case report Skuteczność leczenia ranibizumabem oraz laserem 2RT wysiękowej postaci zwyrodnienia plamki związanego z wiekiem – opis przypadku
Dominika Pagacz
OphthaTherapy 2018; 4(20): 224-227 DOI: 10.24292/01.OT.311218.02
Read summary
Diagnosis and management of polypoidal choroidal vasculopathy Diagnostyka i leczenie polipoidalnej waskulopatii naczyniówkowej
Roksana Silicki, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2018; 4(20): 228-234 DOI: 10.24292/01.OT.311218.03
Read summary
Intraocular pigmented lesions – the role of USG and UBM diagnostics Znamiona barwnikowe wewnątrzgałkowe – znaczenie badań USG i UBM
Paweł Lewandowski
OphthaTherapy 2018; 4(20): 235-240 DOI: 10.24292/01.OT.311218.04
Read summary
Foreign body in the lacrimal sac – a case report Ciało obce w woreczku łzowym – opis przypadku
Anna Wolnik, Małgorzata Woś, Jan Woś
OphthaTherapy 2018; 4(20): 241-244 DOI: 10.24292/01.OT.311218.05
Read summary
Bifocal toric intraocular lenses – 6 years of own experience Dwuogniskowe toryczne soczewki wewnątrzgałkowe – 6 lat doświadczeń własnych
Adam Cywiński, Sandra Penter, Łukasz Bednarski, Daniela Ferda-Lewińska, Marcin Gacek
OphthaTherapy 2018; 4(20): 246-253 DOI: 10.24292/01.OT.311218.06
Read summary
Cataract formation as a complication of vitrectomy Rozwój zaćmy jako powikłanie witrektomii
Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 4(20): 255-258 DOI: 10.24292/01.OT.311218.07
Read summary
Laser vitreolysis – indications and the course of the procedure Witreoliza laserowa – wskazania i przebieg zabiegu
Łukasz Szmuksta
OphthaTherapy 2018; 4(20): 259-261 DOI: 10.24292/01.OT.311218.08
Read summary
Branded and generic drugs in ophthalmic therapy Leki oryginalne i ich odpowiedniki stosowane w terapii okulistycznej
Małgorzata Woś
OphthaTherapy 2018; 4(20): 264-268 DOI: 10.24292/01.OT.311218.X
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE