OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy sup. 2 / 2018

list of articles:
Key Criteria for Patients’ Selection for Multifocal Intraocular Lenses Implantation Kluczowe kryteria doboru pacjentów do wszczepiania wieloogniskowych soczewek wewnątrzgałkowych
Marek Czubak
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 5-10 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.01
Read summary
Refractive lens exchange with a trifocal lens Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – a controversy or a standard Refrakcyjna wymiana soczewki z wszczepieniem soczewki trójogniskowej Alcon AcrySof® IQ PanOptix® – kontrowersja czy standard
Weronika Wieczorek-Wojtaszek, Wojciech Adamski, Andrzej Dmitriew, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 12-17 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.02
Read summary
Refraction lens exchange vs. laser refraction surgery in presbyopia. Who qualifies and why? Refrakcyjna wymiana soczewki a laserowa chirurgia refrakcyjna w prezbiopii. Kogo i dlaczego kwalifikować?
Jarosław Kachnowicz, Ewa Bobińska-Kachnowicz
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 19-27 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.03
Read summary
Surgical methods for correcting presbyopia Chirurgiczne metody leczenia prezbiopii
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 29-33 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.04
Read summary
13 000 eyes after multifocal lens implantation – retrospective data analysis 13 000 oczu po wszczepieniu soczewek multifokalnych – analiza danych z badań retrospektywnych
Irmina Gabryl
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 35-38 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.05
Read summary
Discussion of the results of a global survey on dailies total1® Multifocal contact lenses Omówienie wyników ogólnoświatowej ankiety dotyczącej soczewek dailies total1® Multifocal
Ewa Wojciechowska
OphthaTherapy 2018; supl. 2: 40-43 DOI: 10.24292/01.OT.sup2301118.06
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE