OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 3 / 2018

list of articles:
Evolution or revolution in therapy of acquired corneal limbal stem insufficiency: Holoclar® – a new medicine containing corneal epithelium stem cells Ewolucja czy rewolucja w terapii nabytej niewydolności rąbka rogówki: Holoclar® – nowy lek zawierający komórki macierzyste nabłonka rogówki
Dariusz Dobrowolski, Bogumił Wowra, Ewa Wróblewska-Czajka, Katarzyna Krysik, Maria Grolik, Edward Wylęgała
OphthaTherapy 2018; 3(19): 137-141 DOI: 10.24292/01.OT.300918.1
Read summary
Clareon® – a new generation of intraocular implants in the pre-loaded AutonoMe system Clareon® – nowa generacja implantów wewnątrzgałkowych w systemie preloadowanym AutonoMe
Wojciech Kołodziejczyk, Elżbieta Jadowska, Bartłomiej Kałużny
OphthaTherapy 2018; 3(19): 143-148 DOI: 10.24292/01.OT.300918.2
Read summary
Visual function after bilateral secondary implantation of the lens, which have been made 18 years after congenital cataract extraction in the patient with congenital rubella syndrome Funkcja widzenia po obuocznym wszczepieniu wtórnym soczewki, wykonanym 18 lat po usunięciu zaćmy wrodzonej u pacjenta z zespołem różyczki wrodzonej
Adam Cywiński, Katarzyna Lewicka, Patrycja Wycisło-Gawron
OphthaTherapy 2018; 3(19): 151-157 DOI: 10.24292/01.OT.300918.3
Read summary
Hybrid vitrectomy – a new direction in vitreoretinal surgery Witrektomia hybrydowa – nowy kierunek w chirurgii witreoretinalnej
Dominika Nowakowska, Maria Małaczek, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2018; 3(19): 159-164 DOI: 10.24292/01.OT.300918.4
Read summary
The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology – part II Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce – część II
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2018; 3(19): 165-176 DOI: 10.24292/01.OT.300918.5
Read summary
Application of micropulse laser treatment in macular oedema in course of branch retinal vein occlusion Zastosowanie laseroterapii mikropulsowej w obrzęku plamki związanym z zakrzepem gałęzi żyły środkowej siatkówki
Andrzej Mikita, Małgorzata Rembińska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 177-184 DOI: 10.24292/01.OT.300918.6
Read summary
Optic neuropathy in multiple sclerosis and other neurodegenerative diseases – diagnostics and therapeutic procedures Neuropatia nerwu wzrokowego w przebiegu stwardnienia rozsianego i innych chorób neurodegeneracyjnych – metody postępowania diagnostyczno-terapeutycznego
Małgorzata Karolczak-Kulesza, Agnieszka Karolczak-Tomkiewicz, Elżbieta Chlebowska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 187-193 DOI: 10.24292/01.OT.300918.7
Read summary
Low vision rehabilitation worldwide Rehabilitacja osób słabowidzących na świecie
Magdalena Derebecka, Andrzej Grzybowski
OphthaTherapy 2018; 3(19): 194-199 DOI: 10.24292/01.OT.300918.8
Read summary
The efficiency of optometric vision therapy in accommodative esotropia with high AC/A ratio Efektywność optometrycznej terapii wzroku w akomodacyjnej ezotropii z wysokim AC/A
Anna Przekoracka-Krawczyk, Monika Wojtczak-Kwaśniewska
OphthaTherapy 2018; 3(19): 201-205 DOI: 10.24292/01.OT.300918.9
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE