OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2018

list of articles:
The position of fluorescein angiography among modern imaging techniques in ophthalmology – part I Miejsce angiografii fluoresceinowej wśród współczesnych badań obrazowych w okulistyce – część I
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2018; 2(18): 65-74 DOI: 10.24292/01.OT.290618.01
Read summary
Hemorrhage risk in patients undergoing ocular surgery Ryzyko krwawienia u pacjentów podczas zabiegów wewnątrzgałkowych
Andrzej Grzybowski, Piotr Kanclerz
OphthaTherapy 2018; 2(18): 75-78 DOI: 10.24292/01.OT.290618.02
Read summary
Oculomotor nerve palsy secondary to internal carotid artery aneurysm – a case report Porażenie nerwu okoruchowego w przebiegu tętniaka tętnicy szyjnej wewnętrznej – opis przypadku
Michał Post, Wojciech Poncyljusz, Adriana Kiszkielis, Wojciech Lubiński
OphthaTherapy 2018; 2(18): 79-83 DOI: 10.24292/01.OT.290618.03
Read summary
Cyclosporine A in treatment of dry eye disease Cyklosporyna A w leczeniu zespołu suchego oka
Janusz Pieczyński, Patrycja Kuklo
OphthaTherapy 2018; 2(18): 85-89 DOI: 10.24292/01.OT.290618.04
Read summary
Subliminal laser therapy as a gold standard in treatment of central serous chorioretinopathy Laseroterapia podprogowa złotym standardem w leczeniu centralnej surowiczej chorioretinopatii
Zofia Sikorska
OphthaTherapy 2018; 2(18): 91-94 DOI: 10.24292/01.OT.290618.05
Read summary
Use of topical non-steroidal anti-inflammatory drugs as part of perioperative cataract surgery care Zastosowanie miejscowych niesteroidowych leków przeciwzapalnych w ramach opieki okołooperacyjnej chirurgii zaćmy
Dominika Nowakowska, Robert Rejdak
OphthaTherapy 2018; 2(18): 97-102 DOI: 10.24292/01.OT.290618.06
Read summary
Pharmacotherapy in glaucoma patients after cataract surgery – a clinical rationale Racjonalność postępowania zachowawczego w przypadku jaskry po operacji usunięcia zaćmy
Piotr Jurowski, Natalia Skuza
OphthaTherapy 2018; 2(18): 103-108 DOI: 10.24292/01.OT.290618.07
Read summary
Laser dacryocystorhinostomy – the lasers use in treatment of lacrimal duct obstruction Laserowa dakriocystorinostomia – zastosowanie laserów w leczeniu niedrożności dróg łzowych
Marcin Broda, Michał Michalik, Dominika Białas, Radosław Różycki
OphthaTherapy 2018; 2(18): 109-113 DOI: 10.24292/01.OT.290618.08
Read summary
Scleral buckling today. Indications, complications, own experience Wszczepy nadtwardówkowe dzisiaj. Wskazania, powikłania i doświadczenia własne
Anna Węgrzecka, Ewa Piotrowska
OphthaTherapy 2018; 2(18): 115-117 DOI: 10.24292/01.OT.290618.09
Read summary
Effective and cost-efficient health care organization in cataract patient Skuteczna i efektywna kosztowo organizacja opieki nad pacjentem z zaćmą
Monika Raulinajtys-Grzybek, Renata Wachowicz, Arnold Maciejewski
OphthaTherapy 2018; 2(18): 119-127 DOI: 10.24292/01.OT.290618.10
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE