OPHTHATHERAPY. OPHTHALMOLOGY THERAPIES

SPECJALIST JOURNAL

OphthaTherapy 2 / 2014

list of articles:
Laser photocoagulation or intravitreal therapy – dilemma concerning treatment of diabetic macular edema Fotokoagulacja laserowa czy terapia doszklistkowa – dylematy w leczeniu cukrzycowego obrzęku plamki
Maciej Gawęcki
OphthaTherapy 2014; 2(2): 68-75.
Read summary
Long-term experience with treatment of AMD with use of ranibizumab – clinical examples Wieloletnie doświadczenia z zastosowaniem ranibizumabu w leczeniu postaci wysiękowej AMD – przykłady kliniczne
Halina Wykrota, Krzysztof Trzciąkowski
OphthaTherapy 2014; 2(2): 76-83.
Read summary
Surgical outcomes of the Ex-PRESS glaucoma filtration device in primary and secondary open glaucoma patients Ocena skuteczności zabiegów przeciwjaskrowych z zastosowaniem stentu Ex-PRESS u chorych z jaskrą pierwotną i wtórną otwartego kąta
Bożena Romanowska-Dixon, Katarzyna Sajak-Hydzik, Dominik Medoń
OphthaTherapy 2014; 2(2): 86-93.
Read summary
Endoscopic cyclophotocoagulation for the treatment of glaucoma Zastosowanie endocyklofotokoagulacji ciała rzęskowego w leczeniu jaskry
Iwona Helemejko, Katarzyna Maścianica, Marta Misiuk-Hojło
OphthaTherapy 2014; 2(2): 95-101.
Read summary
Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku Aktualne poglądy na znaczenie higieny brzegów powiek w leczeniu i zapobieganiu schorzeniom narządu wzroku
Piotr Gościniewicz, Łukasz Drzyzga
OphthaTherapy 2014; 2(2): 102-106.
Read summary
Demodicosis – pathophysiology, treatment and therapeutic efficacy of metronidazole ointment and mercury oxide ointment Demodekoza – patofizjologia, leczenie oraz ocena skuteczności terapii z zastosowaniem maści z metronidazolem oraz maści z tlenkiem rtęci
Aleksandra Sędzikowska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 108-113.
Read summary
Vernal and atopic keratoconjunctivitis Wiosenne i atopowe zapalenie rogówki i spojówek
Anna Groblewska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 114-119.
Read summary
Allergy in contact lens practice Pacjent z alergią w praktyce kontaktologicznej
Piotr Marszalik, Paulina Figura
OphthaTherapy 2014; 2(2): 122-126.
Read summary
Regular astigmatism – factors affecting measurement and characteristic of refractive error Astygmatyzm regularny – czynniki wpływające na wielkość i charakter wady refrakcji
Weronika Leszczyńska
OphthaTherapy 2014; 2(2): 128-133.
Read summary
Factors that influence obtaining refractive success with the use of toric intraocular lens Czynniki wpływające na osiągnięcie sukcesu refrakcyjnego przy zastosowaniu wewnątrzgałkowej soczewki torycznej
Andrzej Dmitriew, Wojciech Adamski, Jarosław Kocięcki
OphthaTherapy 2014; 2(2): 135-138.
Read summary
TERAPIE W OKULISTYCE